Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
 • Testovanie5

  Testovanie5

  Vážení rodičia,

  21.11.2018 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka.

  Viac informácii:Zakladne_informacie_T5_2018.pdf​​​​​​​

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľské voľno

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou 1.československého armádneho zboru Stráňavy oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní, udeľuje žiakom základnej školy okrem žiakov 5. ročníka,riaditeľské voľno na deň  21. novembra  2018.

  Žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni budú automaticky zo stravy v tento deň odhlásení.

  Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani ŠKD.

  Vo vyučovaní sa bude pokračovať  22. novembra  2018.

 • „Týždeň anglickej konverzácie“

   „Týždeň anglickej konverzácie“

  V dňoch 5.11. -9.11.2018 sme pre žiakov 7.,8. a 9. ročníka  už po tretikrát zorganizovali v našej škole „Týždeň anglickej konverzácie“, ktorý je súčasťou nášho projektu Erasmus +.

  Počas vyučovacích hodín lektori využívali rôzne formy, pri ktorých  kládli dôraz na rozvoj komunikatívnych schopností. Táto komunikácia bola založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať a tlmočiť myšlienky, pocity, skutočnosti a názory ústnou i písomnou formou.

  Všetci žiaci zvládli kurz úspešne, čo im bude pripomínať certifikát. A už teraz sa môžu tešiť na ďalší kurz, ktorý ich čaká opäť na jar. 

   

   

 • Tekvičky a lampióny

  Tekvičky a lampióny

  V pondelok 29. oktobra 2018 sa uskutočnil  v podvečerných hodinách lampiónový sprievod. Lampiónovému sprievodu predchádzala výstava tekvíc na školskom dvore, kde počas prestávok obdivovali žiaci svoju vysvietenú tekvičku. Tú si vytvárali doma so svojimi rodičmi.

  Sprievodu sa zúčastnili žiaci prvého stupňa ZŠ a  žiaci piateho ročníka ,ktorí sa snažili mladších spolužiakov vystrašiť. Deti neskrývali svoju radosť, s nadšením prechádzali uličkami dediny, držiac si svoj lampión v ruke. Ukončenie sprievodu prebehlo pred kultúrnym domom, kde žiaci hľadali skrytý poklad. Každá trieda našla svoj poklad a ich triedna pani učiteľka im ho rozdala.

  Na záver podujatia sa pokúsila každá trieda, spoločne so svojou pani učiteľkou, vypustiť lampión šťastia do vzduchu. Tento pokus sa však kvôli zlým poveternostným podmienkam nepodaril, ale dúfame, že budúci rok nám počasie viac bude priať.

   

 • Československý projekt „ Záložka do knihy spája školy“.

  Československý projekt „ Záložka do knihy spája školy“.

  9.ročník projektu „Záložka do knihy  spája školy“ prebiehal medzi školami z Čiech a Slovenska. Tohtoročný projekt bol vyhlásený na tému: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy.

  Žiaci 1. – 9.ročníka vyrábali záložky rozmanitých tvarov, rôznych veľkostí pomocou ľubovoľnej techniky. Tieto sa stali DAROM pre zatiaľ neznámeho kamaráta z partnerskej školy – zo Základnej školy s materskou školou Mirotice v Českej republike.

  Sprievodným programom výroby záložiek boli aktivity zamerané na podporu čítania.

  K záložkám sme pridali i sprievodný list a školský časopis našej školy.  

  Tešíme sa spoločne na ďalší ročník cezhraničného projektu detí základných škôl.

 • Šarkan letí

  Šarkan letí

  Jeseň je ideálny čas na púšťanie šarkanov. Aj žiaci 1. stupňa predviedli  v piatok 19.10.2018 ako lietajú ich šarkany a tak  sme mohli vidieť nielen „Najrýchlejšieho letca“, „Najvyššie lietajúceho letca“, ale i „Letca s najdlhším chvostom“.  Žiaci si to pri púšťaní šarkanov užívali, vzájomne si pomáhali a s úsmevmi na tvárach privítali jeseň

 • Výstava záhradkárov

  Výstava záhradkárov

  V obci Stráňavy sa cez víkend od 1. do 3. októbra konala výstava záhradkarov. Pestovatelia z obce ukázali, čo dokážu vypestovať vo svojich záhradkách. Výstavu skrášľovali aj výtvarné diela žiakov ZŠ a detí z MŠ, ktorí túto výstavu navštívili v pondelok. Ďakujeme pestovateľom z obce za ich vykonanú prácu a tešíme sa na nich opäť o rok.

 • Beh od pamätníka k pamätníku

  Beh od pamätníka k pamätníku

  Behať sa dá kedykoľvek a kdekoľvek. Sú ľudia, ktorí beh jednoducho milujú.Hlavne deti. Tie behajú takmer stále... V sobotu 13.októbra 2018 sa v našej obci uskutočnil tradičný Beh od pamätníka k pamätníku. Deti sa po registrácii rozdelili do rôznych kategórií, kde si mohli navzájom zmerať svoje bežecké schopnosti. Pred štartom sa našim malým pretekárom, ktorí položili kyticu kvetov k pamätníku, prihovoril pán starosta Jozef Papán. Pretekárom poprial veľa šťastia a hlavne to, aby v zdraví dobehli do cieľa.
  Pretek prebehol s úsmevom na tvári a bez zranení.
  Každé dieťa si odnieslo balíček s dobrotami. Prvé tri miesta v každej kategórii dostali diplom a hodnotné ceny. Všetci boli spokojní a nakoniec sme skonštatovali, že nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa...

 • Oblastná výstava hydiny, králikov, holubov a exotického vtáctva

  Oblastná výstava hydiny, králikov, holubov a exotického vtáctva

  Dňa 12.10.2018 sa žiaci 5.ročníka zúčastnili Oblastnej výstavy hydiny, králikov, holubov a exotického vtáctva. Výstava sa uskutočnila v Žiline, kde sa naši žiaci za asistencie študentov poľnohospodárskej školy dozvedeli mnoho zaujímavosti zo života zvierat. Výstava sa deťom veľmi páčila, mnohé z nich odchádzali s túžbou vlastniť nejaké zvieratko.

 • Svet okolo nás-KUBA

  Svet okolo nás-KUBA

  Žiaci druhého stupňa našej školy sa 4.10. 2018 zúčastnili vzdelávacieho programu Svet okolo nás, ktorého dejiskom bol Mexický záliv, karibský raj, krajina s bohatou a krutou históriou, krajina kontrastov a farieb, jedna z posledných bášt komunizmu... KUBA.

  S cestovateľmi sme prebrázdili Kubu krížom krážom, od hlavného mesta Havany cez oblasť Viñales až po mesto revolucionárov Santiago de Cuba. Videli sme tabakovú plantáž, potopili sme sa do priezračných vôd Karibského mora, kde sme videli koralové útesy, či žraloky vo svojom prirodzenom prostredí.

  Kuba je pestrá krajina, sformovaná zmesou sopečnej aktivity a tektonického posunu litosferických dosiek. S domácimi obyvateľmi sme zažili jedinečnú atmosféru energického a farebného karnevalu, spolu s vedcami sme boli svedkami kladenia vajec morských korytnačiek.

  Ďakujeme chalanom za ich pútavé rozprávanie. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník,  v ktorom sa dostaneme na niekdajšie územie Perzskej ríše, do Iránu.

 • Základný plavecký výcvik - 3. ročník

  Základný plavecký výcvik - 3. ročník

  Základný plavecký výcvik absolvovali v tomto školskom roku žiaci 3.ročníka.

  Plavecké disciplíny sa žiaci učili a zdokonaľovali pod vedením skúsených plaveckých inštruktorov zo Základnej školy Martinská – Vlčince. 

  Výkony žiakov boli ocenené diplomom, ktorý dostal každý žiak po absolvovaní tohto kurzu.

 • Erasmus+....Malta,Cambridge opäť

  Erasmus+....Malta,Cambridge opäť

  Erasmus+ je  program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch  2014-2020. 

  Erasmus + sa zameriava na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe, poskytovanie príležitostí pre študentov a zamestnancov OVP absolvovať stáž v zahraničí. Pomáha organizáciám odborného vzdelávania a prípravy vybudovať strategické partnerstvá s inými organizáciami a podnikmi na vytvorenie úzkych väzieb medzi vzdelávaním a odbornou prípravou a svetom práce. 

  V rámci programu Erasmus + sa aj zamestnanci našej školy už druhý - krát počas letných prázdnin zúčastnili študijného pobytu v zahraničí. P. učiteľka Ing. Viera Kollárová absolvovala jazykový kurz na Malte-The playground classroom primary a p. učiteľky Mgr. Janka Slezáková a Mgr. Marcela Ondáková  absolvovali kurzy: British Culture a Metodology for young people v Cambridge. Počas študijného pobytu sa p. učiteľky aktívne zúčastňovali  odborných prednášok a workshopov, absolvovali výlety do okolia študijného miesta. Svoju zručnosť v ovládaní cudzieho jazyka museli preukázať nielen počas vyučovacích hodín, v rámci  ktorých riešili rôzne  problémové úlohy , ale aj počas svojich voľných chvíľ, pretože sa stretávali s učiteľmi  a ľuďmi z rôznych krajín sveta. Získali cenné skúsenosti, nové vedomosti a zručnosti, ktoré uplatnia nielen na vyučovacom procese , ale tiež vo svojom osobnom  živote.

 • ČITATEĽSKÝ ORIEŠOK

  ČITATEĽSKÝ ORIEŠOK

  Každý príbeh v sebe ukrýva svoje tajomstvo, stačí sa ním prelúskať...

  Tak, ako aj po minulé školské roky, tak sa aj tento školský rok plánuje naša škola zapojiť do celoslovenskej čitateľsko – výtvarnej súťaže ČITATEĽSKÝ ORIEŠOK

   

  Jej cieľom je rozvíjať u detí čítanie s porozumením, prácu s textom, ich kreatívne zručnosti, predstavivosť, fantáziu, vnímanie medzipredmetových vzťahov... V našej škole to robíme zábavnou formou, čo je deťom blízke. Vyučovanie sa tým stáva pestrejším.

   

  Žiaci čítajú pútavé príbehy z pracovných zošitov Tajomstvá sveta na hodinách, odpovedajú na kontrolné otázky, či prečítanému textu aj porozumeli. Tým sa však zábava na vyučovaní nekončí, pretože po prečítaní dvoch príbehov si žiaci vymýšľajú tretí, vlastný príbeh, v ktorom sa postavy z už prečítaných príbehov skamarátia. Súťaž má okrem textovej časti aj výtvarnú, v ktorej deti namaľujú spoločné dobrodružstvo kamarátov z už prečítaných príbehov.

  Čitateľský oriešok 5 vyvrcholí 26. januára 2019, dokedy musia žiaci dva prečítané príbehy pomocou svojej fantázie a výtvarných zručností premeniť do podoby jedného jediného výkresu a zaslať na adresu nakladateľstva RAABE.

  Mesiace február a marec 2018 sa budú niesť v znamení hlasovania na Facebooku RAABE, kde žiaci, učitelia, rodičia aj iná široká verejnosť svojimi hlasmi rozhodnú o tých najoriginálnejších kresbách.

 • Správa riaditeľky školy z plenárneho ZRŠ

  Vážení rodičia

  Tento rok sa vám prihováram cez školský web. Vo svojom príhovore zhrniem prácu školy za minulý školský rok a predostriem vám naše plány na rok 2018/2019.

  V školskom roku 2017/2018 základnú školu navštevovalo 161 žiakov zo Stráňav a Mojšovej Lúčky.  V školskom klube pracovalo 44 detí. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 17 pedagogických a výchovných pracovníkov. V mimovyučovacom čase žiaci pracovali v 14 záujmových krúžkoch.

  Z počtu klasifikovaných žiakov 1. - 9. ročníka prospelo 159 žiakov, neprospeli 2 žiaci. Po vykonaní komisionálnej skúšky aj oni postúpili do vyššieho ročníka.

  Za 1. polrok šk. roka žiaci vymeškali spolu 4273 vyučovacích hodín, priemer na žiaka 26,71 hodín, z toho 5 hodín bolo neospravedlnených. V 2. polroku žiaci vymeškali 6366 vyučovacích hodín, priemer na žiaka bol 39,5 a všetky sú ospravedlnené.

  Pedagogická rada schválila za 2. polrok:

  • 51 pochvál triedneho učiteľa
  • 34 pochvál riaditeľa školy
  • 2 znížené známky  zo správania 1. stupňa

  V priebehu šk. roka vyučujúce pripravili pre žiakov rôzne exkurzie a výlety. Navštívili mestá Bratislavu, Bojnice, Banskú Bystricu a Banskú Štiavnicu, diagnostický ústav v Lietavskej Lúčke, poľské družobné mesto Polanka Wielka, Tricklandiu v Starom Smokovci, akvapark Tatralandiu, Budatínsky zámok, Spišský hrad, Demänovskú jaskyňu Slobody a chodník korunami stromov v Bachledovej doline.

  Okrem toho p. učiteľky so žiakmi pripravili hallowenske vyrezávanie tekvíc, vianočnú besiedku, vianočné trhy, Noc s Andersenom, florbalový turnaj, akciu Mikuláš a karneval v spolupráci s Radou rodičov, Valentínsku poštu, tvorivé dielne a program k obecným oslavám.

  Žiaci absolvovali lyžiarsky a plavecký výcvik a kurz korčuľovania.

  P. učiteľky zapájali žiakov do rôznych zaujímavých projektov Európsky deň cudzích jazykov, Medzinárodný deň školských knižníc, týždeň anglickej konverzácie, Deň Zeme, Deň narcisov a Červený deň. Pripravili pre žiakov zaujímavé aktivity a edukačné programy zamerané na témy učím sa učiť, šikana a dospievanie, besedu s futbalistami MŠK Žilina. Žiaci tiež mohli vidieť ukážky práce zboru väzenskej a justičnej stráže.

  Navštívili sme filmové predstavenie „Ferdinand“ ,výchovné koncerty „Bezpečnosť na cestách“ a  „ECO H2O TOUR“ , divadelné predstavenia „Psíčkovo“ a „Cesta slovanskými dejinami“ a absolvovali workshop na tému finančná gramotnosť.

  Vydali sme ďalšie číslo školského časopisu Školáčik.

  Vyučujúce podporovali, pripravovali a zapájali žiakov do rôznych vedomostných, umeleckých i športových súťaží:

  • Hviezdoslavov Kubín
  • Šaliansky Maťko
  • Detská rozprávková Žilina
  • Matematický klokanko Matematický klokan
  • Pytagoriáda
  • matematická súťaž MaksíkMaks
  • Všetkovedko
  • Biologická olympiáda
  • celonárodný  projekt „Tvorím vlastnú knihu
  • futbalový turnaj „O pohár akadémie Juventus Žilina
  • Beh do strečnianskych hradných schodov
  • Čitateľský oriešok
  • výtvarná súťaž MAS Naša Obec
  • súťaž v prednese anglickej poézie a prózy Shakespeare´s Day

  V mesiaci máj naši žiaci nazbierali  9 ton papiera.

  V novembri sa piataci zúčastnili celoslovenského testovania z matematiky a slovenského jazyka a literatúry, Testovanie 5. Z matematiky dosiahli úspešnosť 77% (celoslovenský priemer bol 64%), zo slovenského jazyka a literatúry 73% (celoslovenský priemer bol 63%).

  V marci sa žiaci 9. ročníka zúčastnili celoslovenského testovania, Testovanie 9. Z matematiky dosiahli úspešnosť 48% (celoslovenský priemer bol 56%) a zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli úspešnosť 54% (celoslovenský priemer bol 63%).

  Ako škola sme finančne podporili rôzne aktivity – kultúrne a športové podujatia, koncerty, edukačné programy, tvorivé dielne, týždeň anglickej konverzácie, Komparo (príprava na testovanie 5 a testovanie 9 vzdelávacou inštitúciou EXAM) a prepravu detí na plavecký výcvik a koncerty. Pravidelne dokupujeme učebné a didaktické pomôcky, výučbové programy a každý rok obnovujeme knižný fond v knižnici.

  V školskom roku 2017/2018 sa naša škola zapojila do projektov financovaných z európskych sociálnych fondov ERAZMUS+, zameraný na rozvíjanie jazykových kompetencií, Zdravie na tanieri, zameraný na zdravý životný štýl a Žime zdravo, na vybudovanie workoutového ihriska. Všetky tri boli úspešné.

  V tomto školskom roku 2018/2019 základnú školu navštevuje 171 žiakov zo Stráňav a Mojšovej Lúčky, v školskom klube je prihlásených 57 detí a výchovno-vzdelávací proces bude zabezpečovať 17 pedagogických a výchovných pracovníkov.

  V 1.A triede triednou pani učiteľkou je Mgr. Ivana Hodasová, v 1.B triede Mgr. Marcela Ondáková, v 2. triede Mgr. Zuzana Majerníková, v 3. triede Mgr. Renáta Bernátová, v 4. triede Mgr. Erika Ceterová, v 5. triede Mgr. Janka Slezáková, v 6. triede Mgr. Tatiana Peťková, v 7. triede Mgr. Eva Laurová, v 8. triede Mgr. Inga Moravčíková, v 9. triede Mgr. Zuzana Machynová. Ďalej na našej škole vyučujú Mgr. Zuzana Korbášová, Mgr. Anna Hrabovská, pán farár Mgr. Pavol Hrvoľ. V školskom klube výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú Mgr. Edita Šubová, Ing. Michaela Duchoňová a Mgr. Miroslava Hanusová. Ako špeciálny pedagóg Mgr. Zuzana Samcová.

  Od októbra sa otvorili záujmové krúžky – hravá angličtina, Hýrovček, moderný tanec, mažoretky, divadelný krúžok, Všedkovedko, čarujeme z papiera, futbalový krúžok, floorbalový krúžok a turistický krúžok.

  Každý týždeň v utorok od 13,00 do 15,00 hod. bude  otvorená knižnica.

  Ovocie a ovocné šťavy budú žiaci dostávať každý druhý  týždeň v utorok. Mliečny program začne 15. októbra.

  Aj v tomto školskom roku pripravujeme pre žiakov exkurzie, výlety, edukačné programy a besedy na témy, ktoré deti najviac trápia – šikana, dospievanie, učím sa učiť, ochrana prírody a finančná gramotnosť.

  Žiaci 3. ročníka absolvujú plavecký výcvik, žiaci 2. ročníka korčuliarsky výcvik, tretiaci a štvrtáci v júni pôjdu do školy v prírode. Deviataci sa zúčastnia výmenného pobytu v Polanke Wielkej. Pripravujeme tiež vianočnú Viedeň a týždeň anglickej konverzácie s „native speaker-om“ pre ročníky 7., 8. a 9.

  V prvom ročníku začíname vyučovať matematiku podľa Hejneho metódy.

  Deviataci a ôsmaci v novembri, štvrtáci a šiestaci v máji absolvujú testovanie KOMPARO ako prípravu na Testovanie 5 a Testovanie 9.

  Budeme pokračovať  v projekte Zelená škola zameranej na separovanie odpadu, bioodpad, čistenie verejného priestranstva obce a zdravý životný štýl.

  Školu sme zapojili do projektu e-twinning, v rámci ktorého budeme spolupracovať so školami z iných štátov EU (mailová, listová komunikácia, videokonferencie v anglickom jazyku na vopred určené témy).

  A tak ako v minulom školskom roku, tak aj v tomto budeme zapájať žiakov do rôznych vedomostných, umeleckých a športových súťaží.

  O konkrétnych akciách, výletoch, súťažiach a projektoch budete informovaní prostredníctvom žiackej knižky a školskej webstránky. 

  Vážení rodičia, chcem vás tiež upozorniť, že všetky práva a povinnosti žiaka, výchovné opatrenia a denný režim dňa v škole sú rozpracované v školskom poriadku, ktorý nájdete na našej webstránke alebo v papierovej podobe v každej triede.

  Na záver, milí rodičia, vám chcem poďakovať za finančné prostriedky, ktoré sme získali vďaka vašim príspevkom z 2% daní, vyzbierala sa suma 1653 € a tiež za materiálnu pomoc v podobe kancelárskeho papiera, toaletného papiera a tekutých mydiel.

  Ďakujem aj rade rodičov za finančnú pomoc a spoluprácu počas celého školského roka. Verím, že v tomto trende budeme pokračovať aj naďalej.

 • Noc výskumníkov

   Noc výskumníkov

  Dňa 28.9. 2018 sa žiaci 6. a 7. ročníka zúčastnili podujatia Noc výskumníkov. V priestoroch nákupného centra Aupark Shopping Centre videli vedecké stánky a prezentácie Žilinskej univerzity, Univerzity Komenského v Bratislave, a predstavili sa aj inovatívne firmy ako CEIT, ale aj agentúra pre podporu inovácií - SIEA. Žiaci mali možnosť nakuknúť do virtuálnej reality, dozvedeli sa o spôsobe zisťovania tvaru a rozmerov Zeme, vyskúšali si ovládanie robota a mnoho ďaľšieho.

 • Opäť v Poľsku...

  Opäť v Poľsku...

  V dňoch 24.9.-26.9.2018 sa žiaci 9. ročníka spolu s pani učiteľkami Samcovou a Ondákovou zúčastnili výmenného pobytu v družobnej obci Polanka Wielka.Žiaci navštívili počas týchto troch dní veľa zaujímavých miest: Krakow, Oswienčim a okolie Polanky Wielky.Navštívili aj miestnu školu, kde si naši žiaci zmerali sily s poľskými žiakmi v športových disciplínach, vyrobili poľský a slovenský erb a plný zážitkov sa tešili na cestu domov. Aj keď tieto dni boli trošku viac náročné,boli však naplnené novými poznatkami a skúsenosťami. Už teraz sa tešíme na návštevu poľských žiakov u nás.

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov

  26. september - Európsky deň jazykov, ktorý vyhlásila Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých aktivít - súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní či športových podujatí. Ani my sme neboli výnimkou a s oneskorením 2 dní sme si tento deň pripomenuli.

  Žiaci 4. až 9. ročníka sa zapojili do mnohých kvízov a súťaži, vytvorili zaujímavé práce, ktorými chceli spropagovať výučbu cudzích jazykov. Európsky deň jazykov vyhodnotili žiaci ako  zábavný a poučný. Ďalší rok si ho určite zopakujeme znova. Veľký prínos vidíme najmä v tom, že si všetci uvedomili, aký veľký význam má výučba cudzích jazykov, a že učiť sa dá aj inak, zábavnejšie a s úsmevmi na tvárach.

 • Jesenné cvičenie v prírode 5.-9.ročník

  Jesenné cvičenie v prírode 5.-9.ročník

  Vo štvrtok 27.9.2018 žiaci 2. stupňa absolvovali cvičenie v prírode. Žiaci sa po jednotlivých ročníkoch zapojili do rôznych aktivít a športových disciplín.Potom si pochutnali na čerstvo upečených špekáčikoch a slaninke. Počas celých cvičení prevládala dobrá nálada.

 • Jesenné cvičenie v prírode 1.-4.ročník

  Jesenné cvičenie v prírode 1.-4.ročník

  Dňa 17.9.2018 žiaci 1.stupňa absolvovali jesenné cvičenie v prírode. Krásne počasie, aktivity, turistika i plnenie disciplín nás, pedagógov i žiakov, utvrdili v tom, že príroda a pohyb  sú zdrojom energie, vitality a dobrej nálady.  

 • Dedinôčka naša ...

  Dedinôčka naša ...

  Piesne, tance, hovorené slovo  sprevádzali vystúpenie detí základnej školy na tohtoročných Stráňavských hodoch dňa16.9.2018. 

  Výbornú atmosféru dotvorili i diváci svojím potleskom a spevom, čím ocenili výkon nielen detí školy, ale aj pedagógov, ktorí program s deťmi pripravili.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou 1.československého armádneho zboru
  Športovcov 342
  013 25 Stráňavy
 • 041 596 63 72 (riaditeľka)
  041 500 75 69 (zástupkyňa pre ZŠ)
  041 596 63 19 (zástupkyňa pre MŠ)
  041 596 63 11 (školská jedáleň)

  Email pre ZŠ: zs@stranavy.sk
  Email pre MŠ: ms.stranavy@gmail.com

Fotogaléria