Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
 • Na svätého Mikuláša....

  Dňa 6.12.2017, ako tradične, navštívil Mikuláš aj našu školu. Spolu so svojimi pomocníkmi anjelmi a čertami odmenili naše deti rôznymi sladkými dobrotami. Deti im zato zaspievali pesničky alebo zarecitovali básničky. Potom sa všetci žiaci stretli na koncerte "Od Mikuláša do Vianoc".Takto spoločne príjemne strávený deň nám priblížil očakávanú vianočnú atmosféru.

 • Vianočný stromček

  Vianoce sú už predo dvermi. Jedným zo symbolov Vianoc je aj stromček, pod ktorý nosieva Ježiško darčeky. Žiaci 1. až 4. ročníka dňa 5.12.2017 spolu so svojimi triednymi učiteľkami a pani vychovávateľkami ozdobili vianočný stromček na našej škole.

 • „Týždeň anglickej konverzácie“

  V dňoch 20.11. -24.11.2017 sme pre žiakov 7.,8. a 9. ročníka zorganizovali na našej škole „Týždeň anglickej konverzácie“, ktorý je súčasťou nášho projektu Erasmus +:“ Nebojíme sa komunikácie v angličtine“.

  Žiaci sa počas tohto týždňa vzdelávali zážitkovou metódou v kruhu anglicky hovoriacich lektorov. Rozšírili si znalosti v oblasti kultúry, geografie a samozrejme anglického jazyka. Úspešné zvládnutie tohto týždňa im bude pripomínať certifikát, ktorý dostali na záver.

  Veríme, že žiaci boli spokojní a kurz bol pre nich užitočný.

 • Majstri 2016/17- beseda s futbalistami MŠK Žilina

  Dňa 15.11.2017 našu školu navštívili žilinskí futbalisti : brankár Miloš Volášek a obranca Jakub Holúbek. Otázky im kládli žiaci 1. až 9.ročníka.Najväčšiu radosť mali naši najmenší . Ku koncu besedy sme si aj zasúťažili, za čo boli žiaci  aj ocenení. Ale najväčšou odmenou boli  pre žiakov a ich rodičov lístky na sobotňajší zápas MŠK Žilina – Dunajská Streda. .

  Veľké poďakovanie patrí aj PR manažérovi klubu MŠK  Žilina Jurajovi Vítkovi  za usporiadanie besedy.

 • Testovanie T 5 – 2017

  Vážení rodičia,

  22.11.2017 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka.

  Viac informácii: Zakladne_informacie_T5_2017.pdf

 • "Krajská burza informácií a burza práce"

  Dňa 7.11.2017 sa v priestoroch Hotela Slovakia konal 11. ročník prezentácie stredných škôl pod názvom "Krajská burza informácií a burza práce".Na tejto akcii sa zúčastnili aj naši 9. v rámci poradenstva pre voľbu povolania a za účelom zabezpečenia profesijnej orientácie.Žiakom sa akcia veľmi páčila, odniesli si z nej mnoho užitočných informácií.

 • Hafkáči...alebo ako pomáhame

  V mesiaci október, bola na našej škole vyhlásená zbierka pre psíkov z útulku Hafkáči – OZ na pomoc opusteným a týraným psíkom v Považskom Pohradí. Naši žiaci neboli ľahostajní a postupne nosili deky, osušky a obliečky, granule a konzervy, aby psíkom spríjemnili prichádzajúcu zimu. Dňa 3.11.2017 sme zbierku odovzdali priamo v útulku v Považskom Podhradí. Dobrovolníčky, ktoré sa starajú o psíkov, nás previedli po útulku a žiaci sa mohli trochu s niektorými psíkmi aj pohrať. Ďakujeme všetkým za jednotlivé príspevky do zbierky.  Veríme, že ak príde rovnaká výzva žiaci znova ukážu, že majú veľké srdce a chuť pomáhať ...

 • Jazyková konferencia

  Dňa 3.11.2017 sa v malebnom tatranskom prostredí Starej Lesnej konala konferencia Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov 2017, ktorej sa zúčastnili pani učiteľky Ing. Viera Kollárová a Mgr. Zuzana Gašparíková. V jednotlivých sekciách sa diskutovalo o potrebe zvyšovania komunikácie žiakov  v cudzích jazykoch, o moderných metódach a  inovatívnych formách vyučovania, ktoré sa budeme snažiť aplikovať aj na našom vyučovaní.

 • Halloween

  Halloween je pomenovanie pre predvečer významného Sviatku všetkých svätých.Súčasťou sviatku je vyrezávaná tekvica spolu so strašidelnými kostýmami.

  Aj na našej škole sme mali výstavu halloweenských tekvíc a atmosféru halloweenu vylepšili svojimi kostýmami žiaci a aj učitelia.

 • Zoznámte nás, pán Štefánik!

  ... taký podtitul mala akcia, ktorá sa na našej škole konala dňa 23. októbra  pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Deň sa začal hneď skoro ráno slávnostným príhovorom, prestrihnutím pásky, prezentáciou a filmom o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Následne sa žiaci 9. ročníka, prezlečení za slávne osobnosti (Exupéry, Piaf, Kalašnikov, Iľjušin, Ferrari, kráľovná Alžbeta matka, Tolkien, Hillary, Kennedy, Dalí a Nobel), predstavili a odobrali na jednotlivé stanovištia. Žiaci si na stanovištiach mohli vyskúšať svoju zručnosť pri stavaní lietadiel z papiera či pri triafaní do kolkov. Tých počítačovozdatných  neprekvapil interaktívny test či puzzle. Na stanovišti v telocvični žiaci prekonávali  prekážkový beh ukončený šplhom. V knižnici maľovali portrét Štefánika a skladali planéty Slnečnej sústavy. Každý žiak po podpise na Štefánikov plagát získal Nobelovu medailu a v obchode si mohol vybrať cenu. Veľmi obľúbeným stanovišťom bol fotokútik, kde sa žiaci mohli zvečniť s Milanom Rastislavom Štefánikom a jeho snúbenicou Guilianou Benzoniovou. Celý deň sme si veľmi užili, žiaci aktivitu hodnotili veľmi pozitívne.... tak snáď už len .... zase o rok.

 • Deň úcty k starším si pripomenuli i žiaci našej školy vystúpením v KD.Staré mamy, babičky,deduškov, starkých potešili ľudovými piesňami a tancami. Naši starkí- ĎAKUJEME VÁM!.

 • Dňa 18.10.2017 naši deviataci navštívili NRSR. Práve tam prebiehalo zasadnutie NRSR , a tak tam bolo veľmi rušno. Stretli tam mnoho poslancov ,novinárov, videli výmenu stráže, oboznámili  sa s históriou nášho štátu. Dostali  sa aj do rokovacej sály-na balkón, kde sa stali svedkami schvaľovania zákonov. Deň plný zážitkov ukončili krátkou návštevou Bratislavy.

 • V mesiaci september sa uskutočnila výtvarná súťaž Naša obec- "Naša MAS". Aj žiaci 3.,4.,6. a 9.ročníka z našej školy sa zapojili do tejto súťaže. A boli ÚSPEŠNÍ!!!

  V kategórii C( žiaci 7.-9. ročníka) ziskal Boris Cetera 3. miesto.

  V kategórii - Nápad získali žiaci 6. ročníka krásne 1. miesto.

  Víťazom srdečne gratulujeme!

 • Dňa 17.10.2017 sa žiaci 1.-4.ročníka  zúčastnili Šarkaniády na futbalovom ihrisku.Počasie nam prialo a šarkany lietali deťom do výšky, z čoho mali deti nesmiernu radosť.

 • V mesiaci oktober sme ešte využili posledné slnečné lúče a zorganizovali sme pre žiakov našej školy jesenné účelové cvičenie. Zažili sme deň plný hier, oddychu,turistiky,opekačky....

 • Registácia ALF

  Milí rodičia,

  ak máte záujem o registáciu na webovej stránke ALF, kde si Vaše deti môžu vyskúšať svoje vedomosti z rôzných oblastí, postupujte následovne:

  1.www.programalf.sk

  2.Záložka Testy

                                        3.Registácia

                                        4.prístupový kód:EKCLM

 • Dňa 13.10.2017 žiaci 5.ročníka v rámci predmetu biológia  navštívili“ Oblastnú výstavu hydiny, králikov, holubov a exotického vtáctva“ v Žiline – Strážov.

 • 16. 10. 2017

  Do galérie Výstava ovocia a zeleniny boli pridané fotografie.

 • V mesiaci september žiaci absolvovali plavecký výcvik pre pokročilých (4. a 5. ročník) a začiatočníkov (3. ročník). Výcvik viedli 2 tréneri, vďaka ktorým sa aj z úplných neplavcov stali plavci. Popri tréningu zažili žiaci aj veľa hier vo vode, navzájom sa povzbudzovali a tešili sa na ďalší deň strávený v bazéne.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou 1. československého armádneho zboru
  Športovcov 342
  Stráňavy
  013 25
 • 041 596 63 72 (riaditeľka)
  041 500 75 69 (zástupkyňa pre ZŠ)
  041 596 63 19 (zástupkyňa pre MŠ)g
  041 596 63 11 (školská jedáleň)

  Email pre ZŠ: zs@stranavy.sk
  Email pre MŠ: ms.stranavy@gmail.com

Fotogaléria