Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
 • Jasličková pobožnosť

  Jasličková pobožnosť

  Na 1. sviatok vianočný  žiaci z divadelného krúžku za sprievodu piesni žiakov z krúžku Hýrovček zahrali Jasličkovú pobožnosť v rímsko-katolíckom kostole Stráňavy. Svojim predstavením priblížili historickú udalosť narodenia Ježiša Krista a spríjemnili tým krásne vianočné popoludnie.

 • Vianočná akadémia

  Vianočná akadémia

  Predvianočný čas, štvrtok 20.12.2018, sme si v našej škole spríjemnili " Vianočnou akadémiou", ktorú pripravili žiaci našej školy. Program pre žiakov a učiteľov bol v KD a začal o 10:00. Rodičia boli pozvaní na 16:00. Program bol bohatý. Predstavili sa žiaci všetkých ročníkov, a tiež sa prezentovali žiaci z rôznych záujmových krúžkov. Celý program bol pod záštitou deviatakov, ktorí nás na konci prekvapili a pobavili krásnym "labutím tancom". Všetci sme mali príjemný kultúrny zážitok v predvianočnom zhone.

 • Pasovanie prvákov

  Pasovanie prvákov

  18.12.2018 sa naši prváci stali oficiálnymi žiakmi našej školy.Po splnení úloh z matematiky,slovenského jazyka a hudobnej výchovy zložili slávnostný sľub a p. riaditeľka ich ceruzkou pasovala na prvákov.

 • LUCIA v našej škole

  LUCIA v našej škole

  13.12.2018 sme si pripomenuli staré zvyky a tradície na našej škole v podobe Lucii. Dievčatá oblečené v bielych plachtách, s pomučenými tvárami a husacími perami povymetali všetky kúty na našej škole od zlých síl a priniesli svetlo a poriadok do školy.

 • 18. 12. 2018

  Aktualizovali sme modul ŠKD

 • Adventná Viedeň-jazyková exkurzia

  Adventná Viedeň-jazyková exkurzia

  Dňa 12.12.2018  sa  žiaci 7.,8. a 9. ročníka zúčastnili jazykovej exkurzie vo Viedni. Po dlhej ceste autobusom najskôr navštívili Technické múzeum. Ďalšie ich kroky viedli k Hudertwasserdom-u. Pri tejto krásnej architektúre  si spravili množstvo fotiek. Po prehliadke historického centra Viedne  sa konečne presunuli na vianočný trh-Christkindlmarkt.Tam  si nakúpili suveníry a vyskúšali detský punč. Na spiatočnej ceste k autobusu si vychutnali pohĺad na vianočne vysvietenú a  vyzdobenú Viedeň. Poslednou zástavkou bol Dom sv. Stefana. Počasie moc neprialo, ale to veľmi nevadilo a Viedeň splnila svoje očakávania.

 • Na svätého Mikuláša.....

  Na svätého Mikuláša.....

  Dňa 6.12.2018   už tradične navštívil našu školu Mikuláš. Žiaci 9. ročníka sa zmenili na Mikuláša, čertov, anjelov, sobov a škriatkov. Poslušné deti dostali odmenu v podobe sladkého balíčka. V poobedňajších hodinách sa uskutočnila MIKULÁŠSKA DISKOTÉKA, na ktorej sa zabávala celá škola.

 • DETSKÍ ROZPRÁVKARI

  DETSKÍ ROZPRÁVKARI

  Krajské kultúrne stredisko v Žiline v spolupráci s mestom Žilina vyhlásilo tento rok už

  XI. ročník celoslovenskej literárnej súťaže pre deti, ktorej cieľom bolo podporovať detskú tvorivosť

  pri písaní vlastnej tvorby, dať deťom priestor prezentovať svoju tvorbu na verejnosti a konfrontovať ju

  s názormi členov odbornej poroty- Katarína Mikolášová, Peter Cabadaj, Mária Klapáková.

  Do tejto súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy so svojimi rozprávkami- 4.tr.: Ninka Nižná – V čarovnom

  lese, Denisko Lenčéš – O škriatkovi Tuľkovi a Laurinka Ceterová z 5.tr – Kocúrik, v ktorých uplatnili svoju

  fantáziu, nešetrili vtipom, nápadmi a už teraz sa tešia na ďalší rok.

 • Detský čin roka

  Detský čin roka

  „Záchrana života“, „Pomoc rodine“, „Pomoc rovesníkom“,  „Pomoc ľuďom“, „Pomoc prírode“, „Dobrý nápad“, „Cena Sašky Fischerovej – Malý veľký čin“ – to boli kategórie hlasovacej súťaže DETSKÝ  ČIN  ROKA.

  Naši tretiaci sa do tejto súťaže zapojili svojím hlasovaním. Sila a dojemnosť príbehov , ktorých hlavnými hrdinami sú deti, ich nenechala bez povšimnutia .

   „Aj my sa budeme snažiť robiť dobré skutky! „

   

 • Všetkovedko

  Všetkovedko

  Veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími sa uskutočnil 29.11.2019, kedy sa žiaci 2.,3. a 4. ročníka zapojili do vedomostnej súťaže „Všetkovedko“.

  Všetkovedko si pripravil otázky z matematiky, slovenského jazyka, vlastivedy, prírodovedy, hudobnej i výtvarnej výchovy, či z anglického jazyka. Každý prihlásený žiak si mohol vyskúšať svoje sily a vedomosti. Ako to dopadlo? Dozviete sa .....

   

 • Šaliansky Maťko

  Šaliansky Maťko

  Vo štvrtok 29.11.2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže " Šaliansky Maťko".Žiaci medzi sebou súťažili v 3 kategóriách. Zahĺbili sa do tajov povestí, všetci sme mali z ich prednesov príjemný zážitok. Ale vyhrať mohli len najlepší.

  Do okresného kola postúpila Tereza Harmečková z 3. ročníka, Katarína Ondáková zo 4. ročníka a Eliška Takácsová zo 6. ročníka. Blahoželáme.

 • "Štvrtáci vo hviezdach...."

  "Štvrtáci vo hviezdach...."

  Vo štvrtok 22.11.2018 sa žiaci 4. ročníka zúčastnili vo Hvezdárni v Žiline v Makovického dome prednášky s názvom "Slnko a planéty".Žiaci sa dozvedeli zaujímavosti z oblasti neživej prírody, čo bude prínosom k ich ďalšiemu vzdelávaniu. Prednáška bola zaujímavá, len škoda, že nám neprialo počasie na pozorovanie oblohy.

 • Oznam o odmeňovaní žiakov

  Oznam o odmeňovaní žiakov

  Rada rodičov sa na svojom prvom zasadnutí v októbri 2018 rozhodla v spolupráci s riaditeľkou školy priznávať motivačné odmeny žiakom za mimoriadne študijné výsledky a úspešnú reprezentáciu školy v školskom roku 2018/2019.

  Kritériá odmeňovania

  Testovanie T5:

              1. miesto        70 €

              2. miesto        50 €

              3. miesto        30 €

  Testovanie T9:

              1. miesto        100 €

              2. miesto          80 €

              3. miesto          50 €

  Súťaže, olympiády a pod.:

              Úspešná reprezentácia školy v okresných, krajských, resp. celoslovenských súťažiach do tretieho miesta (vrátane):

                          50 €

  Detský čin roka vyhodnotený komisiou zloženou z rodičov a pedagógov:

                          50 €

 • Zelená škola....alebo ako sme sadili stromčeky

  Zelená škola....alebo ako sme sadili stromčeky

  Je milé pozorovať, keď nový život - stromy, sadia  aj deti, ktoré sú symbolom života a pozitívnej nádeje do budúcnosti... Na školskom dvore pribudli ovocné stromčeky a kríky, ktoré sadili naši šikovní šiestaci. Pevne veríme, že sa stromčeky príjmu a na jar krásne zakvitnú.

 • Testovanie5

  Testovanie5

  Vážení rodičia,

  21.11.2018 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka.

  Viac informácii:Zakladne_informacie_T5_2018.pdf​​​​​​​

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľské voľno

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou 1. československého armádneho zboru Stráňavy oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní, udeľuje žiakom základnej školy, okrem žiakov 5. ročníka, riaditeľské voľno na deň  21. novembra  2018.

  Žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni budú automaticky zo stravy v tento deň odhlásení.

  Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani ŠKD.

  Vo vyučovaní sa bude pokračovať 22. novembra  2018.

 • „Týždeň anglickej konverzácie“

   „Týždeň anglickej konverzácie“

  V dňoch 5.11. -9.11.2018 sme pre žiakov 7.,8. a 9. ročníka  už po tretikrát zorganizovali v našej škole „Týždeň anglickej konverzácie“, ktorý je súčasťou nášho projektu Erasmus +.

  Počas vyučovacích hodín lektori využívali rôzne formy, pri ktorých  kládli dôraz na rozvoj komunikatívnych schopností. Táto komunikácia bola založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať a tlmočiť myšlienky, pocity, skutočnosti a názory ústnou i písomnou formou.

  Všetci žiaci zvládli kurz úspešne, čo im bude pripomínať certifikát. A už teraz sa môžu tešiť na ďalší kurz, ktorý ich čaká opäť na jar. 

   

   

 • Tekvičky a lampióny

  Tekvičky a lampióny

  V pondelok 29. oktobra 2018 sa uskutočnil  v podvečerných hodinách lampiónový sprievod. Lampiónovému sprievodu predchádzala výstava tekvíc na školskom dvore, kde počas prestávok obdivovali žiaci svoju vysvietenú tekvičku. Tú si vytvárali doma so svojimi rodičmi.

  Sprievodu sa zúčastnili žiaci prvého stupňa ZŠ a  žiaci piateho ročníka ,ktorí sa snažili mladších spolužiakov vystrašiť. Deti neskrývali svoju radosť, s nadšením prechádzali uličkami dediny, držiac si svoj lampión v ruke. Ukončenie sprievodu prebehlo pred kultúrnym domom, kde žiaci hľadali skrytý poklad. Každá trieda našla svoj poklad a ich triedna pani učiteľka im ho rozdala.

  Na záver podujatia sa pokúsila každá trieda, spoločne so svojou pani učiteľkou, vypustiť lampión šťastia do vzduchu. Tento pokus sa však kvôli zlým poveternostným podmienkam nepodaril, ale dúfame, že budúci rok nám počasie viac bude priať.

   

 • Československý projekt „ Záložka do knihy spája školy“.

  Československý projekt „ Záložka do knihy spája školy“.

  9.ročník projektu „Záložka do knihy  spája školy“ prebiehal medzi školami z Čiech a Slovenska. Tohtoročný projekt bol vyhlásený na tému: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy.

  Žiaci 1. – 9.ročníka vyrábali záložky rozmanitých tvarov, rôznych veľkostí pomocou ľubovoľnej techniky. Tieto sa stali DAROM pre zatiaľ neznámeho kamaráta z partnerskej školy – zo Základnej školy s materskou školou Mirotice v Českej republike.

  Sprievodným programom výroby záložiek boli aktivity zamerané na podporu čítania.

  K záložkám sme pridali i sprievodný list a školský časopis našej školy.  

  Tešíme sa spoločne na ďalší ročník cezhraničného projektu detí základných škôl.

 • Šarkan letí

  Šarkan letí

  Jeseň je ideálny čas na púšťanie šarkanov. Aj žiaci 1. stupňa predviedli  v piatok 19.10.2018 ako lietajú ich šarkany a tak  sme mohli vidieť nielen „Najrýchlejšieho letca“, „Najvyššie lietajúceho letca“, ale i „Letca s najdlhším chvostom“.  Žiaci si to pri púšťaní šarkanov užívali, vzájomne si pomáhali a s úsmevmi na tvárach privítali jeseň

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou 1.československého armádneho zboru
  Športovcov 342
  013 25 Stráňavy
 • 041 596 63 72 (riaditeľka)
  041 500 75 69 (zástupkyňa pre ZŠ)
  041 596 63 19 (zástupkyňa pre MŠ)
  041 596 63 11 (školská jedáleň)

  Email pre ZŠ: zs@stranavy.sk
  Email pre MŠ: ms.stranavy@gmail.com

Fotogaléria