Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
 • Hurá,do školy....

  Hurá,do školy....

  Nový školský rok 2018/2019 sme zahájili 3.9.2018 v KD v Stráňavách kultúrnym programom žiakov našej školy. Po jeho skončení p.riaditeľka Mgr. Miroslava Brodňanová slávnostne privítala pedagogický zbor,žiakov a hlavne nových prváčikov. Informovala, koľko žiakov bude navštevovať školu, a ktorí pedagógovia budú zabezpečovať vyučovací proces. Plní elánu sa môžeme spoločne pustiť do celoročnej práce.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční 3. septembra 2018 o 8,00 v kultúrnom dome Stráňavy. Žiaci si so sebou prinesú prezuvky, písacie potreby a poznámkový blok.Od rodičov žiakov 1. ročníka bude vyberaná suma 10 € (školský časopis, poistenie).

  Zoznamy žiakov 1. ročníka:Zoznamy_ziakov_1.A_a_1.B(1).pdf​​​​​​​

 • Slávnostné ukončenie školského roka........

  Každoročne končíme školský rok slávnostným vyhlásením najlepších žiakov v Kultúrnom dome v Stráňavách. Úvod slávnostného programu nám spestrili žiaci z tanečného krúžku. Potom dostala slovo pani riaditeľka Mgr. Miroslava Brodňanová. Ocenila vybraných žiakov z každej triedy diplomom alebo knihou. Nakoniec nasledovala rozlúčka s našimi deviatakmi. Školský rok sme ukončili odovzdaním vysvedčenia a prianím slnečných prázdnin. Tešíme sa, že v septembri sa opäť uvidíme. A teraz „ hurá na prázdniny“..............

 • Návšteva z Poľska....

  Návšteva z Poľska....

  Opäť nastal ten čas, keď našu školu navštívilo tridsaťosem žiakov a traja pedagógovia z družobnej školy Polanka-Wielka. Návšteva trvala tri dni od 11.6. do 13.6.2018. Pre žiakov bol pripravený bohatý kultúrny aj športový program. Navštívili Terchovú, Strečanský hrad, splavovali Váh, navštívili tiež Národné múzeum v Martine. V utorok 12.6. si žiaci našej školy pre nich pripravili kultúrny program a potom si zmerali sily v športových aktivitách na multifunkčnom ihrisku v areáli školy. V stredu 13.6. si pozreli priestory našej školy a nastal čas lúčenia. V tento deň ešte navštívili historické centrum mesta Žiliny, kúpili si suveníry a dúfame, že spokojní a plní zážitkov odišli domov.

 • Matematická súťaž MAKS

  Matematická súťaž MAKS

  V školskom roku 2017/2018 sa 9 žiačok 7. ročníka zapojilo do interaktívnej matematickej súťaže MAKS. Po absolvovaní všetkých 8. kôl sa na nádhernom 6. mieste v kraji umiestnila Nina Mrázová, ktorá získala krásne tričko, okuliare a diplom Maksi Frajera, keďže v 4.kolách nestratila ani 1 bod. Potešilo nás aj umiestnenie ostatných dievčat, ktoré za svoje výkony získali Maksi Diplomy a ceruzky.

  Poradie v kraji

  6. miesto- Nina Mrázová

  14.miesto- Barbora Tabačková, Natália Danišková

  23.miesto- Kristína Sventeková

  26.miesto-Júlia Daňová, Sarah Mikulášová

  33.miesto- Nina Lončíková, Karin Hanuliaková

  37.miesto- Tatiana Kučeríková

 • MDD

  MDD

  Pri príležitosti sviatku MDD sa žiaci našej školy v piatok 1.júna 2018 zúčastnili bohatého programu, ktorý bol pre nich pripravený.Mohli vidieť ukážky rôznych zásahov zboru väzenskej a justičnej stráže, vyskúšať si streľbu zo zbrane,absolvovať prehliadku vozidla na prepravu väzňov....Potom pokračovali aktivitami v tvorivých dielňach. Bol to príjemne strávený deň.

 • Zber papiera

  Zber papiera

  V dňoch 21.5.-25.5.2018 sa už tradične uskutočnil zber papiera. Papier je dôležitý materiál nášho každodenného života. Jeho spotreba z roka na rok stúpa, a tak sa naša škola, ako zelená škola, rozhodla papier vyzbierať, roztriediť a tým umožniť jeho opätovné použitie. Nám sa podarilo vyzbierať 9008 kg, čím sa zachránilo približne 601 stromov. V súťaži tried vyhrali žiaci 5. ročníka, ktorým sa podarilo nazbierať v priemere 115,65 kg papiera na jedného žiaka. Na 2.mieste skončili žiaci 4. ročníka-94,52 kg na 1 žiaka- a na 3. mieste žiaci 1. ročníka- 69,24 kg na 1 žiaka. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zberu papiera zapojili.

 • Účelové cvičenie v prírode

  Účelové cvičenie v prírode

  V utorok 29.5.2018 sa žiaci 2.stupňa zúčastnili účelového cvičenia v prírode. Počas 1. a 2.vyučovacej hodiny prebehla teoretická príprava zameraná na Prvú pomoc a Civilnú obranu. Pokračovanie prebehlo na višňovskom ihrisku s opekačkou.

 • Účelové cvičenia v prírode....alebo ako sme zvládli 13 kilometrov

  Účelové cvičenia v prírode....alebo ako sme zvládli 13 kilometrov

  Najkrajšie zážitky vznikajú v prírode... v lesoch, na lúkach, pri vode. V stredu 30.5. 2018 sme boli s deťmi z prvého stupňa na účelových cvičeniach v prírode. Prešli sme trasou zo Stráňav až do Višňového. Skombinovali sme pohyb, spolu s pokojom bez slov. Vo Višňovom sme si dali všetci chutnú zmrzlinu, trošku sme si oddýchli a vybrali sme sa cestou späť. Deti počúvali šumiace stromy, pozorovali pohybujúce sa oblaky, pozorovali kravičky pasúce sa na lúke. Zážitky z prírody deti vnímali všetkými zmyslami. Tieto spoločné okamihy upevnia v deťoch lásku k prírode. V nohách takmer 13 kilometrov, ale stálo to za to...

 • BEH DO STREČNIANSKYCH HRADNÝCH SCHODOV

  BEH DO STREČNIANSKYCH HRADNÝCH SCHODOV

  Dňa 18.5.2018 sa konal ďalší ročník BEHU DO STREČNIANSKYCH HRADNÝCH SCHODOV. Svoje sily si zmerali aj  žiaci  našej školy. Ďakujeme za skvelú reprezentáciu.

 • Budatín-školská exkurzia

  Budatín-školská exkurzia

  Dňa 16.5.2018 sa žiaci 5. a 7. ročníka zúčastnili školskej exkurzie. Boli na našom najbližšom hrade v Budatíne.Bol to veľmi pekný výlet, niektorí žiaci tam boli prvýkrát. Všetko tam bolo veľmi zaujímavé- veža so 120 schodmi,komnaty bývalých panovníkov, výstava drotárskych remeselníkov..... Počasie sa vydarilo, žiaci si mohli užiť aj príjemné prostredie v parku.

 • Banská Štiavnica-školská exkurzia

  Banská Štiavnica-školská exkurzia

  15. mája 2018 sme so žiakmi šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka navštívili Banskú Štiavnicu. Mali sme možnosť si vyskúšať ryžovanie zlata a preveriť si svoje vedomosti o nástrojoch, ktoré používali baníci. Navštívili sme aj Banské múzeum v prírode, kde sme sa obliekli do ochranných plášťov a s prilbou na hlave sme prešli Štôlňou Bartolomej. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých vecí o práci baníkov a presvedčili o tom, že ich práca je veľmi náročná.

 • Demänovská jaskyňa slobody-školská exkurzia

  Demänovská jaskyňa slobody-školská exkurzia

  10. mája 2018 sa žiaci 3. a 4. triedy zúčastnili exkurzie, v rámci ktorej navštívili Demänovskú jaskyňu slobody v Demänovskej doline pod Nízkymi Tatrami. Svojou jedinečnou kvapľovou výzdobou sa radí medzi najkrajšie jaskyne v Európe. Žiaci mohli obdivovať prekrásnu sintrovu výzdobu, Veľký dóm, podzemné riečisko Demänovky, jaskyňové jazierka... Aj keď teplota v jaskyni je 6 až 7 °C, žiaci boli jaskyňou nadšení a veľmi sa im páčila.

 • Červený deň

  Červený deň

  Dňa 9.5.2018. sa na našej škole uskutočnilo podujatie, ktoré nieslo názov Červený deň. Červený deň je deň darcovstva krvi a humanitárnych skutkov. Tradičné vyučovanie sme nahradili moderným, inovatívnym vyučovaním. Vyučovanie sme poňali zábavnou formou, ktorá zahŕňala pohyb, dramatické umenie, hudbu a tvorivosť. Deti sa týmto spôsobom naučili veľa vecí o darcovstve krvi, ale hlavne o tom, aká je krv dôležitá.

 • Už po 73. krát...

  Už po 73. krát...

  Spomienkové oslavy  ukončenia 2.svetovej vojny  a víťazstva nad fašizmom pri pamätníku na Javorine neodmysliteľne  patria k životu našej obce aj našej školy.

   6.mája 2018 to bolo už po  73.krát. Po pietnom  kladení vencov a kytíc k pamätníku, odznení hymny Českej a Slovenskej republiky, oficiálnu časť osláv otvoril príhovorom starosta obce Ing.Jozef Papán. Privítal hostí i účastníkov turistického hviezdicového výstupu. Vyzdvihol myšlienku neustále pripomínať najmä mladej generácii potrebu zabezpečovať mierový život. Svoj príhovor predniesla aj Erika Jurinová, predsedníčka  Žilinského samosprávneho kraja. Program podujatia oživila spevácka skupina Dolinka a Dychová hudba Stráňavy.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľské voľno

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou 1.československého armádneho zboru Stráňavy oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní, udeľuje žiakom základnej školy riaditeľské voľno na deň  7. mája  2018.

  Žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni budú automaticky zo stravy v tento deň odhlásení.

  Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani ŠKD.

  Vo vyučovaní sa bude pokračovať  9. mája  2018.

 • Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ s MŠ 1. československého armádneho zboru

  Starosta Obce Stráňavy

  podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
  v školstve a školskej samospráve
  a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

  v y h l a s u j e

  výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa

  ZŠ s MŠ 1. československého armádneho zboru, Športovcov 342,

  013 25 Stráňavy

   

  1. Požadované kvalifikačné pedpoklady a iné kritériá a požiadavky:

   

  1. kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie  pedagogických zamestnancov podľa druhu a typu školy alebo školského zariadenia v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 437/2009 Z .z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
  2. najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti
  3. vykonanie prvej atestácie (alebo absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa predpisov platných do 31.10.2009)
  4. bezúhonnosť
  5. zdravotná spôsobilosť
  6. ovládanie štátneho jazyka
  1. predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy (v rozsahu maximálne 4 strany)
  2. riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, znalosť práce s PC
  3. flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu
  1. Zoznam požadovaných dokladov

   

  1. žiadosť o účasť na výberovom konaní
  2. overené kópie dokladov o vzdelaní, doklad o maturitnej skúške zo štátneho jazyka alebo doklad o štátnej jazykovej skúške zo štátneho jazyka, doklad o I. atestácii
  3. doklad o dĺžke pedagogickej činnosti
  4. štruktúrovaný profesijný životopis
  5. písomný návrh koncepcie rozvoja školy
  6. výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
  7. lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti
  8. súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
  9. čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvedených v žiadosti a v ostatných dokladoch.
  1. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

  Prihlášku do výberového konania doručte do 18. mája  2018 do 12,00 hod. na adresu:

  Obec Stráňavy, Májová 336, 013 25 Stráňavy.

  Obálku označte heslom „ VK – NEOTVÁRAŤ“

  Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, rada školy.

  Ďalšie informácie: Obec Stráňavy, Májová 336, 013 25 Stráňavy   ( 041/5005675

   

  V Stráňavách dňa 25.04. 2018                                                         Ing. Jozef Papán, starosta obce

 • Zápis do 1. ročníka

  Zápis do 1. ročníka

  Dňa 18.4. 2018 sa na našej škole uskutočnil zápis detí do 1. ročníka. Zápis sa niesol v duchu rozprávky O medovníkovom domčeku. Počas zápisu sa stretli deti s postavičkami z rozprávky a plnili rôzne úlohy zo slovenského jazyka, matematiky a telesnej výchovy. Predviedli aj svoju zručnosť a pozornosť pri hre pexesa na interaktívnej tabuli. Zápis spestrili svojim spevom a tancom nielen žiaci zo základnej školy , ale aj budúci prváci nám ukázali, ako vedia krásne recitovať a spievať. Zápisu sa zúčastnilo 35 detí z materskej škôlky Stráňavy a Mojšová Lúčka.

  Zápis našich prvákov si môžte pozrieť aj tu:

  https://www.youtube.com/watch?v=H6g71JXPT1U ...od 9 minúty

 • Z histórie Slovanov....

  Z histórie Slovanov....

  Dňa 24.4.2018 sa žiaci našej školy na chvíľu ponorili do tajov historických udalostí našich slovanských predkov. Predstavenie "Cesta slovanskými dejinami" im prostrdníctvom animátorov v dobových kostýmoch priblížilo -formou zážitkového učenia- udalosti z obdobia Veľkomoravskej ríše a z príchodu Cyrila a Metoda na naše územie. Z predstavenia sme všetci odchádzali hrdí na naších predkov.

 • Tvoríme vlastnú knihu 2018

  Tvoríme vlastnú knihu 2018

  V tomto školskom roku sa konal XIX. ročník národnej súťaže „Tvoríme vlastnú knihu.“

  Naši druháci sa zahrali na  malých spisovateľov a zapojili sa do tejto súťaže, ktorú opäť usporiadala Krajská knižnica v Žiline. Deti tvorili rozprávkové knižky na tému:

   „Ako princezná zachránila princa alebo kozliatko chcelo zjesť vlka.“

  Zároveň sa zúčastnili i na podujatí v Krajskej knižnici v Žiline z príležitosti Dňa detskej knihy – detský knižný festival, výstavy detských kníh, ktorého súčasťou bolo i divadelné predstavenie.

  Za účasť na národnej súťaži im ďakujeme.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou 1. československého armádneho zboru
  Športovcov 342
  Stráňavy
  013 25
 • 041 596 63 72 (riaditeľka)
  041 500 75 69 (zástupkyňa pre ZŠ)
  041 596 63 19 (zástupkyňa pre MŠ)g
  041 596 63 11 (školská jedáleň)

  Email pre ZŠ: zs@stranavy.sk
  Email pre MŠ: ms.stranavy@gmail.com

Fotogaléria