Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
 • ...ECO H2O TOUR...

  Voda tvorí súčasť všetkých živých organizmov. Každoročne sa zamýšľame nad jej dôležitosťou. Tento rok nebol výnimkou.Žiaci našej školy sa zúčastnili hudobného pásma ECO H2O tour, ktoré sa knalo 6.3.2018 v KD.Úžasní moderátori Thomas Puskailer a Martin Madej si pripravili pre našich žiakov rôzne aktivity, súťaže, kvíz.Samozréjme nechýbala zábava.Všetci sme odchádzali s úsmevom na tvári.  

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou 1.československého armádneho zboru Stráňavy oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní, udeľuje žiakom základnej školy okrem žiakov 9. ročníka,riaditeľské voľno na deň  21. marca  2018.

  Žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni budú automaticky zo stravy v tento deň odhlásení.

  Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani ŠKD.

  Vo vyučovaní sa bude pokračovať  22. marca  2018.

 • Testovanie 9

  Vážení rodičia, 

  Testovanie 9 sa uskutoční 21.marca 2018.

  Viac informácií - Zakladne_informacie_T9_2018.pdf

   

   

  Testované predmety:

  • Matematika – 60 minút
  • Slovenský jazyk – 60 minút
 • Sviatok recitácie

  14. február sme tento rok neslávili len ako sviatok zamilovaných, ale aj ako sviatok umeleckého, recitačného slova. Konalo sa v tento deň školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Účastníci, recitátori, odborná porota, ale aj publikum sa stretli v školskej knižnici. Postupne si zmerali sily v prednese poézie a prózy žiaci 5. – 9. ročníka. Výsledky urputného súboja sú nasledovné:

  II. kategória POÉZIA – 1. miesto - Nikolaj Vereš (5. ročník)

                                          2. miesto - Matej Mintál (6. ročník)

                                          3. miesto - Matúš Hreus (5. ročník)

  II. kategória PRÓZA – 1. miesto - Eliška Takácsová (5. ročník)

                                         2. miesto - Zoja Bulková (5. ročník)

  III. kategória POÉZIA – 1. miesto – Bronislava Prášková (9. ročník)

                                           2. miesto – Martin Mráz (8. ročník) a Barbora Tabačková (7. ročník)

                                           3. miesto – Júlia Remeková (8. ročník) a Gabriela Tabačková (8. ročník)

  III. kategória PRÓZA – 3. miesto – Júlia Daňová (7. ročník)

   

  Žiaci 1. až 4. ročníka si zmerali sily 16.2.2018 s nasledovným umiestnením:

  I. kategória POÉZIA –      1. miesto- Veronika Barošincová(4. ročník)

                                          2. miesto – Terézia Harmečková (2. ročník), Vanessa  Riplová (4.ročník)a

                                                               Branislav Ilovský (3.ročník)

                                         3. miesto- Jakub Loncko(4. ročník)a Alžbeta Poláčková (2.ročník)

  I. kategória PRÓZA –     1. miesto- Katarína Ondáková(3. ročník)

                                         2. miesto – Aneta Hiklová(2. ročník),Laura Ceterová (4.ročník) a 

                                                              Matej Majerník (2.ročník)

                                          3. miesto-Kristína Daňová (4.ročník), Tomáš Papán (2.ročník) a 

                                                              Vanessa  Ilovská (3.ročník)

  Víťazi jednotlivých kategórií sa zúčastnia okresného kola, ktoré sa uskutoční v Žiline dňa 27. a 28. 2. 2018. Držíme im palce pri reprezentácii školy.

 • Karneval....

  Fašiangové obdobie je charakteristické množstvom zábavy, radosti, plesov a karnevalov. V našej škole sa karneval stal tiež tradíciou. V tomto roku sa konal 16.2.2018. Žiakom a rodičom nechýbala kreativita a nápaditosť pri výbere masiek. Žiaci sa zabávali, tancovali a zapájali sa do súťaží, ktoré si pre nich pripravili žiaci 9. ročníka. Tento deň sa šíril v priestoroch školy iba smiech a radosť. 

 • Jasenská dolina 2018...alebo ako sme lyžovali

  V týždni od 5.2. do 9.2.2018 žiaci 7. a 8. ročníka absolvovali lyžiarsky výcvik v Jasenskej doline.Cieľ bol jednoznačný- z nelyžiarov spraviť lyžiarov a lyžiarov zdokonaliť.Počasie nám prialo, všetky naplánované aktivity sme hravo zvládli.Okrem lyžovania sme stihli aj lopárovanie a mnoho večerných aktivít.Týždeň strávený na horách bol jednoducho fantastický.

 • Druháci na ľade

  V dňoch od 22.01. – 26.01. 2018 sa uskutočnil kurz korčuľovania žiakov 2.ročníka.

  Pod dozorom skúsených trénerov deti zvládli základy korčuľovania. Hravou formou tréneri motivovali deti k výkonom ,a mnohé z nich  zvládli i pokročilejšie korčuliarske výkony.

   

 • Výsledky testovania 5

 • Výchova k bezpečnosti v cestnej premávke

  Na ceste si dávaj pozor, cesta nie je park,
  vždy sa pozri vľavo vpravo a nie naopak.
  Na ceste si dávaj pozor, cesta nie je park,
  nech to vedia všetky deti, prečo je to tak.

  Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke -

  na to bol zameraný výchovný koncert, ktorý sa uskutočnil 9.januára 2018 v našej škole pre žiakov 1.stupňa. Deti plnili rôzne dopravné úlohy, za ktoré boli odmenené drobnou sladkosťou a spolu so spevákom oživili atmosféru spevom známych pesničiek a tancom.

 • Na svätého Mikuláša....

  Dňa 6.12.2017, ako tradične, navštívil Mikuláš aj našu školu. Spolu so svojimi pomocníkmi anjelmi a čertami odmenili naše deti rôznymi sladkými dobrotami. Deti im zato zaspievali pesničky alebo zarecitovali básničky. Potom sa všetci žiaci stretli na koncerte "Od Mikuláša do Vianoc".Takto spoločne príjemne strávený deň nám priblížil očakávanú vianočnú atmosféru.

 • Vianočný stromček

  Vianoce sú už predo dvermi. Jedným zo symbolov Vianoc je aj stromček, pod ktorý nosieva Ježiško darčeky. Žiaci 1. až 4. ročníka dňa 5.12.2017 spolu so svojimi triednymi učiteľkami a pani vychovávateľkami ozdobili vianočný stromček na našej škole.

 • „Týždeň anglickej konverzácie“

  V dňoch 20.11. -24.11.2017 sme pre žiakov 7.,8. a 9. ročníka zorganizovali na našej škole „Týždeň anglickej konverzácie“, ktorý je súčasťou nášho projektu Erasmus +:“ Nebojíme sa komunikácie v angličtine“.

  Žiaci sa počas tohto týždňa vzdelávali zážitkovou metódou v kruhu anglicky hovoriacich lektorov. Rozšírili si znalosti v oblasti kultúry, geografie a samozrejme anglického jazyka. Úspešné zvládnutie tohto týždňa im bude pripomínať certifikát, ktorý dostali na záver.

  Veríme, že žiaci boli spokojní a kurz bol pre nich užitočný.

 • Majstri 2016/17- beseda s futbalistami MŠK Žilina

  Dňa 15.11.2017 našu školu navštívili žilinskí futbalisti : brankár Miloš Volášek a obranca Jakub Holúbek. Otázky im kládli žiaci 1. až 9.ročníka.Najväčšiu radosť mali naši najmenší . Ku koncu besedy sme si aj zasúťažili, za čo boli žiaci  aj ocenení. Ale najväčšou odmenou boli  pre žiakov a ich rodičov lístky na sobotňajší zápas MŠK Žilina – Dunajská Streda. .

  Veľké poďakovanie patrí aj PR manažérovi klubu MŠK  Žilina Jurajovi Vítkovi  za usporiadanie besedy.

 • Testovanie T 5 – 2017

  Vážení rodičia,

  22.11.2017 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka.

  Viac informácii: Zakladne_informacie_T5_2017.pdf

 • "Krajská burza informácií a burza práce"

  Dňa 7.11.2017 sa v priestoroch Hotela Slovakia konal 11. ročník prezentácie stredných škôl pod názvom "Krajská burza informácií a burza práce".Na tejto akcii sa zúčastnili aj naši 9. v rámci poradenstva pre voľbu povolania a za účelom zabezpečenia profesijnej orientácie.Žiakom sa akcia veľmi páčila, odniesli si z nej mnoho užitočných informácií.

 • Hafkáči...alebo ako pomáhame

  V mesiaci október, bola na našej škole vyhlásená zbierka pre psíkov z útulku Hafkáči – OZ na pomoc opusteným a týraným psíkom v Považskom Pohradí. Naši žiaci neboli ľahostajní a postupne nosili deky, osušky a obliečky, granule a konzervy, aby psíkom spríjemnili prichádzajúcu zimu. Dňa 3.11.2017 sme zbierku odovzdali priamo v útulku v Považskom Podhradí. Dobrovolníčky, ktoré sa starajú o psíkov, nás previedli po útulku a žiaci sa mohli trochu s niektorými psíkmi aj pohrať. Ďakujeme všetkým za jednotlivé príspevky do zbierky.  Veríme, že ak príde rovnaká výzva žiaci znova ukážu, že majú veľké srdce a chuť pomáhať ...

 • Jazyková konferencia

  Dňa 3.11.2017 sa v malebnom tatranskom prostredí Starej Lesnej konala konferencia Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov 2017, ktorej sa zúčastnili pani učiteľky Ing. Viera Kollárová a Mgr. Zuzana Gašparíková. V jednotlivých sekciách sa diskutovalo o potrebe zvyšovania komunikácie žiakov  v cudzích jazykoch, o moderných metódach a  inovatívnych formách vyučovania, ktoré sa budeme snažiť aplikovať aj na našom vyučovaní.

 • Halloween

  Halloween je pomenovanie pre predvečer významného Sviatku všetkých svätých.Súčasťou sviatku je vyrezávaná tekvica spolu so strašidelnými kostýmami.

  Aj na našej škole sme mali výstavu halloweenských tekvíc a atmosféru halloweenu vylepšili svojimi kostýmami žiaci a aj učitelia.

 • Zoznámte nás, pán Štefánik!

  ... taký podtitul mala akcia, ktorá sa na našej škole konala dňa 23. októbra  pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Deň sa začal hneď skoro ráno slávnostným príhovorom, prestrihnutím pásky, prezentáciou a filmom o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Následne sa žiaci 9. ročníka, prezlečení za slávne osobnosti (Exupéry, Piaf, Kalašnikov, Iľjušin, Ferrari, kráľovná Alžbeta matka, Tolkien, Hillary, Kennedy, Dalí a Nobel), predstavili a odobrali na jednotlivé stanovištia. Žiaci si na stanovištiach mohli vyskúšať svoju zručnosť pri stavaní lietadiel z papiera či pri triafaní do kolkov. Tých počítačovozdatných  neprekvapil interaktívny test či puzzle. Na stanovišti v telocvični žiaci prekonávali  prekážkový beh ukončený šplhom. V knižnici maľovali portrét Štefánika a skladali planéty Slnečnej sústavy. Každý žiak po podpise na Štefánikov plagát získal Nobelovu medailu a v obchode si mohol vybrať cenu. Veľmi obľúbeným stanovišťom bol fotokútik, kde sa žiaci mohli zvečniť s Milanom Rastislavom Štefánikom a jeho snúbenicou Guilianou Benzoniovou. Celý deň sme si veľmi užili, žiaci aktivitu hodnotili veľmi pozitívne.... tak snáď už len .... zase o rok.

 • Deň úcty k starším si pripomenuli i žiaci našej školy vystúpením v KD.Staré mamy, babičky,deduškov, starkých potešili ľudovými piesňami a tancami. Naši starkí- ĎAKUJEME VÁM!.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou 1. československého armádneho zboru
  Športovcov 342
  Stráňavy
  013 25
 • 041 596 63 72 (riaditeľka)
  041 500 75 69 (zástupkyňa pre ZŠ)
  041 596 63 19 (zástupkyňa pre MŠ)g
  041 596 63 11 (školská jedáleň)

  Email pre ZŠ: zs@stranavy.sk
  Email pre MŠ: ms.stranavy@gmail.com

Fotogaléria