Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
 • Dňa 13.10.2017 žiaci 5.ročníka v rámci predmetu biológia  navštívili“ Oblastnú výstavu hydiny, králikov, holubov a exotického vtáctva“ v Žiline – Strážov.

 • 16. 10. 2017

  Do galérie Výstava ovocia a zeleniny boli pridané fotografie.

 • V mesiaci september žiaci absolvovali plavecký výcvik pre pokročilých (4. a 5. ročník) a začiatočníkov (3. ročník). Výcvik viedli 2 tréneri, vďaka ktorým sa aj z úplných neplavcov stali plavci. Popri tréningu zažili žiaci aj veľa hier vo vode, navzájom sa povzbudzovali a tešili sa na ďalší deň strávený v bazéne.

 • V dňoch 27.09. až 29.09.2017 sa žiaci našej školy - 8. a 9. trieda  zúčastnili výmenného pobytu v Polanke Wielke. V rámci tohto pobytu navštívili múzeum drevenej dediny - Skansen Wygielzow, Koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau v dedine  (Brzezinka Birkenau, slov. Brezinka) neďaleko poľského mestečka Osvienčim (nem. Auschwitz) a Kraków -  Zamek Królewski na Wawelu (Kráľovský hrad Wawel), videli Páреžѕkú Univerzitu Jána Pavla II,  kostol sv. Ondreja, Floriánsku bránu, Radničnú vežu, tržnicu Sukiennice a hlavné námestie. Poľskí žiaci z Publicznego Gymnazja spolu so svojimi učiteľmi pripravili pre našich žiakov diskotéku a športový poldeň, kde si naši žiaci spolu s poľskými zahrali futbal, vybíjanú, preťahovali sa lanom, skákali na fit loptách... Celý pobyt ukončili prítomnosťou na vyučovaní matematiky, poľského jazyka, výtvarnej výchove a informatiky. Na základe tohto pobytu vznikli aj mnohé kamarátstva medzi poľskými a našimi žiakmi a vymenilo sa aj niekoľko telefónnych čísel. Už teraz sa tešíme na návštevu poľských žiakov u nás.

 • 29.9.2017 Aupark v Žiline opäť hostil podujatie Noc výskumníkov 2017. Žiaci 7. ročníka obdivovali zmenšeniny pohybujúcich sa robotov, mohli si vyskúšať hlásateľský pultík, ochutnať nápoje, ovoňať zápachy, naprogramovať lego, vyskúšať si prvú pomoc, či sledovať pod mikroskopom včelu, pavúka, vážku aj nočné motýle. Tento deň nám aspoň na chvíľku dovolil ponoriť sa do tajov vedy a techniky. Tak zase o rok.

 • 26.9. -Európsky deň jazykov. Tento deň si pravidelne pripomíname už od roku 2001, kedy bol vyhlásený Radou Európy. Naša škola sa doňho každoročne zapája a žiakom sa pripravené aktivity veľmi páčia.

  Po spoločnom otvorení tohto dňa ,kde sme si pripomenuli dôležitosť učenia sa cudzích jazykov ,sa žiaci presunuli na vopred pripravené stanovišťa .Tento rok sme pre starších žiakov pripravili anglický kvíz, kde v jednotlivých skupinách medzi sebou súťažili žiaci 7. a 8. ročníka. Úspešnejší boli napokon starší žiaci, ale rozdiel bol naozaj nepatrný. Žiaci 6. ročníka si vytvorili spoločný projekt- „Kto som ja“.

  No a najmenší žiaci 3. ročníka sa zoznamovali s novými anglickými slovami, spievali, tancovali, skladali puzzle.

 • V dňoch 15.9. až 17.9.2017 sa v našej obci konali hody.Aj žiaci našej školy prispeli krásnym kultúrnym programom k spestreniu tejto slávnostnej príležitosti v obci.

 • 14.9.2017 bol v našej škole tak trochu iný. Najskôr sme boli na divadelnom predstavení "Psíčkovo" v KD.Predstavenie sa týkalo života psov, spievalo sa tam, tancovalo, žiaci tlieskali a zabávali sa. Potom sme išlo do školy, kde si deviataci pre nás mladších žiakov pripravili rôzne hry a športové aktivity.

 • Program Erasmus+, ako nástupnícky program úspešného podprogramu Celoživotného vzdelávania, je projektom Európskej únie, ktorý poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky a zručnosti. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev,zdieľať inovácie vo vzdelávaní.V školskom roku 2016/2017 sa aj našej škole podarilo získať tento grant s projektom" Nebojíme sa komunikácie v angličtine“ , v rámci ktorého sa aj naši zamestnanci p.Mgr Miroslava Brodňavová, Ing Viera Kollárova, Mgr. Marcela Ondáková a Mgr. Janka Slezáková vzdelávali na pôde univerzity v Cambridge.

  Naše pani učiteľky sa zúčastnili kurzov:

  Language Improvment for teachers – Mgr. Miroslava Brodňanová

  Creativity in the classroom – Ing. Viera Kollárová

  Language and Methodology – Mgr. Janka Slezáková

  Bringing British Culture – Mgr. Marcela Ondáková

              Táto ponuka kurzov bola pre nás účastníkov naozaj aktuálna. Obsah a zameranie nebolo teoretické, ale hlavne praktické, čo bolo veľmi pozitívne a prínosné. Zdokonaľovali sme sa v gramatike, lexikológií, konverzácií, ale hlavným cieľom boli praktické ukážky, ako tvorivo a aktívne pracovať na vyučovacích hodinách anglického jazyka. V kurze sme sa stretli s pedagógmi z rôznych krajín ako z Brazília, Turecko, Rusko, Saudská Arábia, Švajčiarsko, Francúzsko ... Naši tútori boli odborníci na vysokej profesionálnej úrovni. V popoludňajších hodinách sme sa mohli zúčastňovať workshopov  podľa vlastného výberu z bohatej ponuky.

              Tento jazykový pobyt priniesol aj ďalšie príjemné zážitky z prechádzok, večerných kvízov, výletov... Londýn, nezabudnuteľný Punting s prehliadkou historických budov, Botanická záhrada, Fitzwilliam Museum ....

              Poďakovanie za sprostredkovanie študijného pobytu patrí vzdelávacej agentúre Cambridge Study v zastúpení pána Juraja Smolku.

              „Tešíme sa na využitie všetkých novonadobudnutých skúseností v rámci vyučovacieho procesu a ďakujeme za obrovskú skúsenosť.“

 • Gramotnosť sa chápe ako zručnosť čítať, písať a počítať. Tak ako inak by sme 8. september mohli osláviť, než rozvíjaním týchto zručností? Nezaháľali sme na hodinách matematiky, kde si žiaci hravou formou zopakovali učivo predošlého ročníka a ponorili sa do tajov zadaní súťažných úloh Maks. Hodiny literatúry sme presunuli do priestorov školskej knižnice a začali sme s aktivitou „Voľné čítanie“, ktorá bude žiakov sprevádzať po celý školský rok. Ten úžasný pohľad na žiakov zahĺbených do čítania, diskutujúcich o knihách a nevšímajúcich si, že vyučovacia hodina už skončila, naozaj stojí za to.

 • Opäť zazvonil školský zvonec a privolal všetkých žiakov späť do školy.

  Školský rok otvorila hymna,tanečné vystúpenie naších žiačok a následne pani riaditeľka v kultúrnom dome, odkiaľ sa všetci presunuli do budovy školy po organizačné pokyny.

  Prajeme vám, nech je pre vás nový školský rok plný úspechov, radosti, kamaratského smiechu a nových vedomostí.

 • Výsledky zo zberu papiera

  V dňoch 29.5. – 1.6.2017 sa na našej škole uskutočnil zber papiera. Žiaci spolu nazbierali 10 365 kg papiera a kartónu. Jednotlivé triedy medzi sebou aj súťažili a umiestnenie dopadlo nasledovne:

   

   

  1.miesto – 4. ročník (118,92kg na žiaka)

  2.miesto – 6. ročník (90,41kg na žiaka)

  3.miesto – 3. ročník (81,5kg na žiaka)

   

  Ďakujeme za výdatnú pomoc pri zbere žiakom 8. a 9. ročníka a všetkým žiakom, ktorí sa do zberu aktívne zapojili.

  Víťazom blahoželáme!

 • Vráťme knihy do škôl

  Ďalší úspech 😉 Žiaci našej školy sa zúčastnili súťaže Vráťme knihy do škôl. Škola získala 5. miesto, ako najaktívnejšia škola a poďakovanie za podporu čítania medzi žiakmi. Zvlášť boli ocenení žiaci Matúško Daniš- 4. trieda a Livka Kelemenová- 2. trieda, získali knižnú odmenu.
  Blahoželáme!

 • 2.júna 2017 sa v Rosine konal futbalový turnaj „ O pohár predsedu ŽSK Ing. Juraja Blanára“.O putovný pohár súperili družstvá z Rosiny, Višňového, Trnového a zo Stráňav. Tento rok pohár  putoval k nám do Stráňav. Na 2. mieste skončilo Višňove, 3.miesto patrilo Rosine a 4 miesto obsadilo Trnové. Za najlepšieho hráča bol vyhlásený Michal Lopčianský.BLAHOŽELÁME!

  Pohár a diplomy odovzdal Ing. Juraj Blanár.

 • V stredu 31.mája 217 sa uskutočnil 20 ročník " Behu do strečnianskych hradných schodov". Hlavnými organizátormi boli Ústav telesnej výchovy Žilinskej univerzity, Academic Žilinská univerzita a Olympijsky klub Žilina. Pripravených bolo 12 kategórií.

  V kategórií: chlapci 2001 – 2003 sa na 3.mieste umiestnil Timotej Klocáň.BLAHOŽELÁME!

 • Dňa 24.5.2017 sme sa my deviataci zúčastnili na školskej exkurzii v Banskej Bystrici. Exkurzia bola zameraná na návštevu Múzea SNP.

  Po príchode k múzeu sme videli tzv. ,,Večný oheň´´. Na začiatku prehliadky nám pustili film, v ktorom ukázali život detí počas moci Tretej ríše. Pôsobivá hudba na pozadí filmu, usmiate deti, ktoré netušili, k čomu sú vedené na nás veľmi zapôsobili.  Po skončení filmu sme si pozreli zaujímavú expozíciu. Videli sme rôzne zbrane ,uniformy, medaile. Veľa vecí sme poznali z dejepisu. Napríklad originál kniha A. Hitlera: Mein Kampf. Po skončení prehliadky v múzeu sme prešli historickým parkom, v ktorom sme videli mnoho tankov a tiež vojnové lietadlo.

   Na historickom námestí v Banskej Bystrici sme mali rozchod, na ktorý sme sa veľmi tešili. Počasie nám prialo, užili sme si zmrzlinu aj skvelé, osviežujúce limonády... Cele to bolo super.

  Bola to naša posledná exkurzia na našej škole a sme radi, že sa nám vydarila.

 • V týždni od 22.5. 2017 do 26.5. 2017   30 žiakov 3. a 4. ročníka trávilo krásny týždeň plný aktivit v škole v prírode v Kunerade. Deň začal budíčkom, rozcvičkou a raňajkami. Doobeda prebiehalo riadne vyučovanie a poobede mali deti rôzne aktivity. O veselý a zaujímavý program sa postarali p.učiteľka Ondáková, p. učiteľka Majerníková a p. riaditeľka Brodňanová. Pani učiteľka Ondáková bola v pohotovosti aj ako zdravotníčka. Našťastie sa nič vážne nestalo. Okrem zaujímavých aktivít, ako boli stavanie stavieb z prírodného materiálu, turnajov vo vybíjanej a futbalu, tancovania, spievania, módnej prehliadky, deti absolvovali aj zaujímavé výlety. Navštívili Rajeckú Lesnú, Dopravné múzeum v Rajeckých Tepliciach, ranč pri Kunerade. Vďaka patrí aj personálu penziónu Paradise, ktorý sa o nás staral. Domov sa deti vrátili plné zážitkov. Každé dieťa získalo diplom za zvládnutie týždňa bez rodičov.

   

   

   

 • 23.5. 2017  sa žiaci 5., 6., a 7. ročníka zúčastnili exkurzie na južnom Slovensku. Navštívili Arborétum v Tesárskych Mlyňanoch, kde  videli rastliny z rôznych kútov sveta. Ďalšia zastávka bola v Topolčiankach, kde mali možnosť vidieť tie najkrajšie kone v Národnom žrebčíne (plemená Lipican, Hucul a Arab) a navštívili aj zámok Topolčianky, ktorého súčasťou je aj pracovňa T. G. Masaryka  a rôzny dobový nábytok.

 • V tomto školskom roku sa konal už XVIII. ročník súťaže "TVORÍME VLASTNÚ KNIHU" medzi krajinami Slovensko,Poľsko a Česko.Aj žiaci 1.a 3. ročníka našej školy pod vedením p.uč. Bernátovej a Ondákovej sa zúčastnili tejto súťaže, ktorá sa niesla pod témou Tajomné miesta môjho mesta.

  Dňa 23.5.2017 sa v Rosenfeldovom paláci konalo vyhodnotenie národného slovenského kola, kde sa žiačky 1. ročníka- Anetka Hiklová, Inna Melo, Natálka Rychnavská, Simonka Kohútová v kategórii žiakov do 10 rokov umiestnili na 1. mieste. Týmto umiestnením si zabezpečili účasť v medzinárodnom kole, ktoré sa bude konať 14.6.2017 v Česku- Frýdek Místek.BLAHOŽELÁME!!!

  Knihy si môžte prečítať na :Murielka-kniha_1.triedy.pdf a Strecnianko_a_Spisianka-kniha_3.triedy.pdf

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou 1. československého armádneho zboru
  Športovcov 342
  Stráňavy
  013 25
 • 041 596 63 72 (riaditeľka)
  041 500 75 69 (zástupkyňa pre ZŠ)
  041 596 63 19 (zástupkyňa pre MŠ)g
  041 596 63 11 (školská jedáleň)

  Email pre ZŠ: zs@stranavy.sk
  Email pre MŠ: ms.stranavy@gmail.com

Fotogaléria