Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Blahoželáme a ďakujeme!

 

OKRESNÉ KOLO BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY

3.miesto: Diana Tlacháčová- 8.ročník,odbornosť zoológia

6.miesto: Nina Lončíková - 7. ročník, odbornosť botanika

 

 

 

ŠALIANSKY MAŤKO J.C.HRONSKÉHO-recitačná súťaž

čestné uznanie: Jakub Loncko-4.ročník

 

 

NAŠA OBEC-NAŠA MAS: výtvarná súťaž

1.miesto: Kategória Nápad-žiaci 6.ročníka

3.miesto:Kategória C: Boris Cetera

 

 

 

FUTBALOVÝ TURNAJ " O POHÁR PREDSEDU ŽSK ING.JURAJA BLANÁRA"

1.miesto: Tibor Koňuch, Ladislav Puček,Matúš Ondák, Timotej Klocaň,Michal Lopčianský, Marek Gašpierik, Michal Martinka, Martin Mráz, Adrian Rosinec , Šimon Samec, Daniel Slezák

 

 

BEH DO STREČNIANSKYCH HRADNÝCH SCHODOV

3. miesto: Timotej Klocaň

 

 

OKRESNÉ KOLO BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY

3.miesto: Daniel Slezák,Dávid Tabaček,Matej Mintál,Simona Duchoňová,Martina Buchtová- 5. ročník

 

 

MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ: Tvoríme vlastnú knihu

1. miesto: Aneta Hiklová, Inna Melo,Natália Rychnavská, Simona Kohútová- 1. ročník

 

 

CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ: Vráťme knihy do škôl​

5.miesto:Základná škola s MŠ, Stráňavy- ketegória:Najaktívnejšia škola

ocenení žiaci:Matúš Daniš- 4.ročník,Livka Kelemenová- 2. ročník

 

 

OKRESNÉ KOLO BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY

2.miesto: Nina Lončíková - 6. ročník, odbornosť botanika-postup do krajského kola

2.miesto: Diana Tlacháčová- 7.ročník,odbornosť zoológia-postup do krajského kola

2.miesto: Lucia Samcová - 8.ročník,odbornosť zoológia

 

 

 

GVOBOJ

13. miesto - žiaci VII.,VIII.a IX. ročníka:Júlia Šechná,Lucia Samcová,Samuel Lončík,Marek Gašpierik

 

Pondelok 21. 5. 2018

Narodeniny a meniny

Zajtra (Utorok 22.5.2018)
Júlia Daňová (7.)
Júlia Remeková (8.)
Júlia Vraňanová (3.)
Pozajtra (Streda 23.5.2018)
Andrea Duchoňová (7.)
Popozajtra (Štvrtok 24.5.2018)TOPlist

Novinky

 • Dňa 9.5.2018. sa na našej škole uskutočnilo podujatie, ktoré nieslo názov Červený deň. Červený deň je deň darcovstva krvi a humanitárnych skutkov. Tradičné vyučovanie sme nahradili moderným, inovatívnym vyučovaním. Vyučovanie sme poňali zábavnou formou, ktorá zahŕňala pohyb, dramatické umenie, hudbu a tvorivosť. Deti sa týmto spôsobom naučili veľa vecí o darcovstve krvi, ale hlavne o tom, aká je krv dôležitá.

 • Spomienkové oslavy ukončenia 2.svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom pri pamätníku na Javorine neodmysliteľne patria k životu našej obce aj našej školy.

  6.mája 2018 to bolo už po 73.krát. Po pietnom kladení vencov a kytíc k pamätníku, odznení hymny Českej a Slovenskej republiky, oficiálnu časť osláv otvoril príhovorom starosta obce Ing.Jozef Papán. Privítal hostí i účastníkov turistického hviezdicového výstupu. Vyzdvihol myšlienku neustále pripomínať najmä mladej generácii potrebu zabezpečovať mierový život. Svoj príhovor predniesla aj Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja. Program podujatia oživila spevácka skupina Dolinka a Dychová hudba Stráňavy.

 • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou 1.československého armádneho zboru Stráňavy oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní, udeľuje žiakom základnej školy riaditeľské voľno na deň 7. mája 2018.

  Žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni budú automaticky zo stravy v tento deň odhlásení.

  Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani ŠKD.

  Vo vyučovaní sa bude pokračovať 9. mája 2018.

 • Starosta Obce Stráňavy

  podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
  v školstve a školskej samospráve
  a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

  v y h l a s u j e

  výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa

  ZŠ s MŠ 1. československého armádneho zboru, Športovcov 342,

  013 25 Stráňavy

  1. Požadované kvalifikačné pedpoklady a iné kritériá a požiadavky:

  1. kvalifikačné predpoklady a osobitné

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou 1. československého armádneho zboru
  Športovcov 342
  Stráňavy
  013 25
 • 041 596 63 72 (riaditeľka)
  041 500 75 69 (zástupkyňa pre ZŠ)
  041 596 63 19 (zástupkyňa pre MŠ)g
  041 596 63 11 (školská jedáleň)

  Email pre ZŠ: zs@stranavy.sk
  Email pre MŠ: ms.stranavy@gmail.com

Fotogaléria