Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Blahoželáme a ďakujeme!

FUTBALOVÝ TURNAJ " O POHÁR  AKADÉMIE JUVENTUS ŽILINA"

1.miesto: Matúš Ondák, Timotej Klocaň,Michal Lopčianský,Tibor Syrovatka,Róbert Tabaček, Marek Gašpierik,  Martin Mráz,  Šimon Samec, Daniel Slezák, Matúš Daniš

 

 

BEH DO STREČNIANSKYCH HRADNÝCH SCHODOV

3. miesto: Timotej Klocaň

 

 

 

OKRESNÉ KOLO BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY

3.miesto: Eliška Takácsová,Nikola Sárková,Kristína Šubová,Mário Fišer,Matúš Daniš - 5. ročník

 

 

OKRESNÉ KOLO BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY

3.miesto: Diana Tlacháčová- 8.ročník,odbornosť zoológia

6.miesto: Nina Lončíková - 7. ročník, odbornosť botanika

 

 

 

ŠALIANSKY MAŤKO J.C.HRONSKÉHO-recitačná súťaž

čestné uznanie: Jakub Loncko-4.ročník

 

 

NAŠA OBEC-NAŠA MAS: výtvarná súťaž

1.miesto: Kategória Nápad-žiaci 6.ročníka

3.miesto:Kategória C: Boris Cetera

 

 

 

FUTBALOVÝ TURNAJ " O POHÁR PREDSEDU ŽSK ING.JURAJA BLANÁRA"

1.miesto: Tibor Koňuch, Ladislav Puček,Matúš Ondák, Timotej Klocaň,Michal Lopčianský, Marek Gašpierik, Michal Martinka, Martin Mráz, Adrian Rosinec , Šimon Samec, Daniel Slezák

 

 

BEH DO STREČNIANSKYCH HRADNÝCH SCHODOV

3. miesto: Timotej Klocaň

 

 

OKRESNÉ KOLO BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY

3.miesto: Daniel Slezák,Dávid Tabaček,Matej Mintál,Simona Duchoňová,Martina Buchtová- 5. ročník

 

 

MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ: Tvoríme vlastnú knihu

1. miesto: Aneta Hiklová, Inna Melo,Natália Rychnavská, Simona Kohútová- 1. ročník

 

 

CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ: Vráťme knihy do škôl​

5.miesto:Základná škola s MŠ, Stráňavy- ketegória:Najaktívnejšia škola

ocenení žiaci:Matúš Daniš- 4.ročník,Livka Kelemenová- 2. ročník

 

 

OKRESNÉ KOLO BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY

2.miesto: Nina Lončíková - 6. ročník, odbornosť botanika-postup do krajského kola

2.miesto: Diana Tlacháčová- 7.ročník,odbornosť zoológia-postup do krajského kola

2.miesto: Lucia Samcová - 8.ročník,odbornosť zoológia

 

 

 

GVOBOJ

13. miesto - žiaci VII.,VIII.a IX. ročníka:Júlia Šechná,Lucia Samcová,Samuel Lončík,Marek Gašpierik

 

Utorok 16. 10. 2018

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 16.10.2018)
Mgr. Ingrid Moravčíková
Mgr. Ingrid Moravčíková
Zajtra (Streda 17.10.2018)
Mgr. Janka Slezáková
Mgr. Janka Slezáková
Pozajtra (Štvrtok 18.10.2018)
Lukáš Bačinský (5.)
Lukáš Gombársky (LIenky)
Lukáš Krajčík (Mravčeky)
Lukáš Remek (8.)
Jana Komadová
Bc.Lukáš Janči
Popozajtra (Piatok 19.10.2018)
Kristián Gajdoš (1.A)
Kristián Čuraj (3.)TOPlist

Kalendár podujatí

Novinky

 • ČITATEĽSKÝ ORIEŠOK

  Každý príbeh v sebe ukrýva svoje tajomstvo, stačí sa ním prelúskať...

  Tak, ako aj po minulé školské roky, tak sa aj tento školský rok plánuje naša škola zapojiť do celoslovenskej čitateľsko – výtvarnej súťaže ČITATEĽSKÝ ORIEŠOK

  Jej cieľom je rozvíjať u detí čítanie s porozumením, prácu s textom, ich kreatívne zručnosti, predstavivosť, fantáziu, vnímanie medzipredmetových vzťahov... V našej škole to robíme zábavnou formou, čo je deťom blízke. Vyučovanie sa tým stáva pestrejším.

  Žiaci čítajú pútavé príbehy z pracovných zošitov Tajomstvá sveta na hodinách, odpovedajú na kontrolné otázky, či prečítanému textu aj porozumeli. Tým sa však zábava na vyučovaní nekončí, pretože po prečítaní dvoch príbehov si žiaci vymýšľajú tretí, vlastný príbeh, v ktorom sa postavy z už prečítaných príbehov skamarátia. Súťaž má okrem textovej časti aj výtvarnú, v ktorej deti namaľujú spoločné dobrodružstvo kamarátov z už prečítaných príbehov.

 • Vážení rodičia

  Tento rok sa vám prihováram cez školský web. Vo svojom príhovore zhrniem prácu školy za minulý školský rok a predostriem vám naše plány na rok 2018/2019.

  V školskom roku 2017/2018 základnú školu navštevovalo 161 žiakov zo Stráňav a Mojšovej Lúčky. V školskom klube pracovalo 44 detí. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 17 pedagogických a výchovných pracovníkov. V mimovyučovacom čase žiaci pracovali v 14 záujmových krúžkoch.

  Z počtu klasifikovaných žiakov 1. - 9. ročníka prospelo 159 žiakov, neprospeli 2 žiaci. Po vykonaní komisionálnej skúšky aj oni postúpili do vyššieho ročníka.

 • Noc výskumníkov

  Dňa 28.9. 2018 sa žiaci 6. a 7. ročníka zúčastnili podujatia Noc výskumníkov. V priestoroch nákupného centra Aupark Shopping Centre videli vedecké stánky a prezentácie Žilinskej univerzity, Univerzity Komenského v Bratislave, a predstavili sa aj inovatívne firmy ako CEIT, ale aj agentúra pre podporu inovácií - SIEA. Žiaci mali možnosť nakuknúť do virtuálnej reality, dozvedeli sa o spôsobe zisťovania tvaru a rozmerov Zeme, vyskúšali si ovládanie robota a mnoho ďaľšieho.

 • Opäť v Poľsku...

  V dňoch 24.9.-26.9.2018 sa žiaci 9. ročníka spolu s pani učiteľkami Samcovou a Ondákovou zúčastnili výmenného pobytu v družobnej obci Polanka Wielka.Žiaci navštívili počas týchto troch dní veľa zaujímavých miest: Krakow, Oswienčim a okolie Polanky Wielky.Navštívili aj miestnu školu, kde si naši žiaci zmerali sily s poľskými žiakmi v športových disciplínach, vyrobili poľský a slovenský erb a plný zážitkov sa tešili na cestu domov. Aj keď tieto dni boli trošku viac náročné,boli však naplnené novými poznatkami a skúsenosťami. Už teraz sa tešíme na návštevu poľských žiakov u nás.

 • Európsky deň jazykov

  26. september - Európsky deň jazykov, ktorý vyhlásila Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých aktivít - súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní či športových podujatí. Ani my sme neboli výnimkou a s oneskorením 2 dní sme si tento deň pripomenuli.

  Žiaci 4. až 9. ročníka sa zapojili do mnohých kvízov a súťaži, vytvorili zaujímavé práce, ktorými chceli spropagovať výučbu cudzích jazykov. Európsky deň jazykov vyhodnotili žiaci ako zábavný a poučný. Ďalší rok si ho určite zopakujeme znova. Veľký prínos vidíme najmä v tom, že si všetci uvedomili, aký veľký význam má výučba cudzích jazykov, a že učiť sa dá aj inak, zábavnejšie a s úsmevmi na tvárach.

 • Jesenné cvičenie v prírode 5.-9.ročník

  Vo štvrtok 27.9.2018 žiaci 2. stupňa absolvovali cvičenie v prírode. Žiaci sa po jednotlivých ročníkoch zapojili do rôznych aktivít a športových disciplín.Potom si pochutnali na čerstvo upečených špekáčikoch a slaninke. Počas celých cvičení prevládala dobrá nálada.

 • Jesenné cvičenie v prírode 1.-4.ročník

  Dňa 17.9.2018 žiaci 1.stupňa absolvovali jesenné cvičenie v prírode. Krásne počasie, aktivity, turistika i plnenie disciplín nás, pedagógov i žiakov, utvrdili v tom, že príroda a pohyb sú zdrojom energie, vitality a dobrej nálady.

 • Dedinôčka naša ...

  Piesne, tance, hovorené slovo sprevádzali vystúpenie detí základnej školy na tohtoročných Stráňavských hodoch dňa16.9.2018.

  Výbornú atmosféru dotvorili i diváci svojím potleskom a spevom, čím ocenili výkon nielen detí školy, ale aj pedagógov, ktorí program s deťmi pripravili.

 • ECO Recykluj TOUR

  Aký odpad tvoril človek v minulosti a ako je tomu v súčasnosti? Aká je cesta odpadu a ako obmedziť jeho tvorbu? Spoločne sme na to prišli 14.9. 2018 v rámci eko-výchovného koncertu ECO Recykluj TOUR s Thomasom Puskailerom a Ondrejom Antálkom. Hodinový interaktívny program, ktorého súčasťou boli súťaže, kvíz, eko-pesničky či krátke videá so známymi osobnosťami šou biznisu. Na záver nás potešila autogramiáda Thomasa Puskailera a Ondreja Antáleka.

  Všade okolo nás sa hovorí o recyklácii, separácii, o zbytočných obaloch, či uvedomelom nakupovaní. Napriek tomu, mnohí z nás odpad netriedia a nakupujú stále rovnaký tovar bez ohľadu na jeho dopad na životné prostredie. Ak však nechceme žiť na jednom veľkom smetisku, je na čase, aby sme si osvojili niekoľko dôležitých zásad zodpovedného správania

 • Hurá,do školy....

  Nový školský rok 2018/2019 sme zahájili 3.9.2018 v KD v Stráňavách kultúrnym programom žiakov našej školy. Po jeho skončení p.riaditeľka Mgr. Miroslava Brodňanová slávnostne privítala pedagogický zbor,žiakov a hlavne nových prváčikov. Informovala, koľko žiakov bude navštevovať školu, a ktorí pedagógovia budú zabezpečovať vyučovací proces. Plní elánu sa môžeme spoločne pustiť do celoročnej práce.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční 3. septembra 2018 o 8,00 v kultúrnom dome Stráňavy. Žiaci si so sebou prinesú prezuvky, písacie potreby a poznámkový blok.Od rodičov žiakov 1. ročníka bude vyberaná suma 10 € (školský časopis, poistenie).

  Zoznamy žiakov 1. ročníka:Zoznamy_ziakov_1.A_a_1.B(1).pdf​​​​​​​

 • Každoročne končíme školský rok slávnostným vyhlásením najlepších žiakov v Kultúrnom dome v Stráňavách. Úvod slávnostného programu nám spestrili žiaci z tanečného krúžku. Potom dostala slovo pani riaditeľka Mgr. Miroslava Brodňanová. Ocenila vybraných žiakov z každej triedy diplomom alebo knihou. Nakoniec nasledovala rozlúčka s našimi deviatakmi. Školský rok sme ukončili odovzdaním vysvedčenia a prianím slnečných prázdnin. Tešíme sa, že v septembri sa opäť uvidíme. A teraz „ hurá na prázdniny“..............

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou 1. československého armádneho zboru
  Športovcov 342
  Stráňavy
  013 25
 • 041 596 63 72 (riaditeľka)
  041 500 75 69 (zástupkyňa pre ZŠ)
  041 596 63 19 (zástupkyňa pre MŠ)g
  041 596 63 11 (školská jedáleň)

  Email pre ZŠ: zs@stranavy.sk
  Email pre MŠ: ms.stranavy@gmail.com

Fotogaléria