Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Poradenské služby výchovného poradcu

 • poskytuje metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení osobných, osobnostných, výchovných a vzdelávacích problémov v rámci kompetencie výchovného poradcu
 • poskytuje pravidelný servis informácií a konzultácií v oblasti výberu povolania so žiakmi a ich zákonnými zástupcami
 • zvoláva rodičovské pre žiakov 9. ročníka k voľbe povolania, rodičov informuje o prijímacom konaní
 • spolupracuje so školským výpočtovým strediskom, strednými školami, centrom pedagogicko-psychologického  poradenstva, úradom práce, vedením školy
 • organizuje exkurzie na vybrané stredné školy
 • pripravuje a realizuje vstupné doklady a prihlášky žiakov na stredné školy

 

 

Konzultácie každý štvrtok v čase od 13.00 do 15.00 hod.

Tel.kontakt: 041/5966372

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou 1.československého armádneho zboru
  Športovcov 342
  013 25 Stráňavy
 • 041 596 63 72 (riaditeľka)
  041 500 75 69 (zástupkyňa pre ZŠ)
  041 596 63 19 (zástupkyňa pre MŠ)
  041 596 63 11 (školská jedáleň)

  Email pre ZŠ: zs@stranavy.sk
  Email pre MŠ: ms.stranavy@gmail.com

Fotogaléria