Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
Ostatné projekty Projekty 2010/2011 Projekty 2009/2010 eTwinning Deti a príroda Deti a príroda - Úlohy

Projekt INFOVEK
Projekt internetizácie škôl v SR - v rámci neho pracovaili žiaci na počítačoch:
- na hodinách technickej výchovy - základy práce s počítačom
- na hodinách informatickej výchovy a informatiky
- v popoludňajších hodinách - práca s internetom v záujmových krúžkoch
- na odborných hodinách
- wifi pripojenie v každej učebni


Projekt multimediálnej učebne - Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu
Počítačovou technikou z tohto projektu, v rámci ESF, zriadenie špeciálnej učebne Projekt elektronizácie a revitalizácie zariadení školského stravovania. V rámci projektu sme vytvorili v školskej jedálni materiálno-technické a technologické podmienky pre diétne stravovanie /bezlepková diéta/.


Projekt Premeny tradičnej školy na modernú 
Financovaný z európskych fondov.
Tento projekt je zameraný na tvorbu nových didaktických pomôcok, učebných materiálov, učebných plánov, nových metód azakúpenie novej informačnej technológie: 2 interaktívne tabule, softvéry, dataprojektor, osobné počítače, ktoré budú využívané vo vzdelávacom programe školy.


Digitálne vzdelávanie
Národný projekt na tvorbu digitálnych vzdelávacích objektov a vzdelávanie učiteľov v tejto oblasti. Škola tiež získa sadu technického vybavenia: 1 interaktívnu tabuľu, notebook a ozvučenie.

 


Moderné vzdelávanie - zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej výchovy
Školenie učiteľov zamerané na inovatívne formy a metódy vzdelávania prostredníctvom zážitkových pohybových aktivít. Škola
získa sadu pomôcok telovýchovného náradia.


Ovocie - zelenina
Každý žiak dostane 1x týždenne ovocie 200g a ovocnú šťavu 200 ml,


Školský mliečny program
Každý žiak dostane 1x týždenne mliečny nápoj alebo jogurt alebo tvaroháčik podľa ponuky.

 


Projekt revitalizácie a elektronizácie školskej knižnice - Kniha je záhradou, ktorú si môžeme nosiť so sebou 
Budovanie a obnovenie knižného fondu o nové knihy s cieľom rozvíjať čitateľskú a kultúrnu gramotnosť.


Centrum voľného času pri Základnej škole Stráňavy
Od 1. januára 2013 pri našej škole pracuje centrum voľného času zameraný na voľnočasové aktivity žiakov.


Projek zahraničnej spolupráce - Euroregión Beskydy /Polanka Wielka, Fričovice/
Projekt je zameraný na elektronickú komunikáciu žiakov, organizovanie stretnutí žiakov a pedagógov, propagáciu etnického a
kultúrneho dedičstva a spoznávanie regiónov /Poľsko, Česko/ .


Revitalizácia krojov detského folklórneho súboru Hýrovček /ŽSK/ 
Zachovávanie ľudových tradícií, propagácia ľudovej kultúry v rámci regionálnej výchovy. 


Modernizácia regionálnej učebne ZŠ v Múzeu Malofatranskej operácie
Cieľom projektu je umožniť žiakom školy bližšie sa oboznamovať v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu s históriou obce i
rozvojom obce pred i po 2.svetovej vojne. Z prostriedkov projektu boli zakúpené: počítač, dataprojektor a CD nosiče.


Moja família
Škola získala výučbové podklady, znalostný test a internetovú hru, ktoré vhodnou formou zvyšujú finančnú gramotnosť
žiakov.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou 1.československého armádneho zboru
  Športovcov 342
  013 25 Stráňavy
 • 041 596 63 72 (riaditeľka)
  041 500 75 69 (zástupkyňa pre ZŠ)
  041 596 63 19 (zástupkyňa pre MŠ)
  041 596 63 11 (školská jedáleň)

  Email pre ZŠ: zs@stranavy.sk
  Email pre MŠ: ms.stranavy@gmail.com

Fotogaléria