Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Projekty školy

Multimediálna učebňa

Milí rodičia a priatelia školy

Dovoľte mi informovať Vás, že od 1.4.2009 sme začali realizovať projekt s oficiálnym názovm "Nové metódy vo vzdelávaní s dôrazom na zručnosti našich žiakov".

Ciele projektu sú:

 

 • vybudovanie multimediálnej učebne s interaktívnou tabuľou
 • zavedenie nových interaktívnych vyučovacích metód:
  • zážitkové vzdelávanie
  • integrované tematické vzdelávanie (ITV)
  • využitie informačno-komunikačných technológií (IKT)  

Projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu. Naša škola sa na financovaní spolupodieľa do výšky 5%.
Počas projektu budú prebiehať nasledujúce aktivity:

 • analýza potrieb školy vzhľadom na vytvorenie nového vzdelávacieho programu
 • školenie učiteľov na nové vyučovacie metódy
 • zakúpenie nových didaktických pomôcok (interaktívne tabule s projektorom, počítače, vyučovací softvér)
 • tvorba nových učebných textov, materiálov, pracovných listov a učebných plánov
 • vytvorenie vlastného školského vzdelávacieho programu v zmysle nového školského zákona

Projekt je plánovaný na 2 roky. Počas projektu budú novinky vo vyučovaní zavádzané postupne, ich uplatnenie v plnom rozsahu začne od roku 2011.

Verím, že projekt nám - učiteľom aj žiakom - dá nové impulzy, a zlepší kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole.

Miroslava Brodňanová
riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou 1. československého armádneho zboru
  Športovcov 342
  Stráňavy
  013 25
 • 041 596 63 72 (riaditeľka)
  041 500 75 69 (zástupkyňa pre ZŠ)
  041 596 63 19 (zástupkyňa pre MŠ)g
  041 596 63 11 (školská jedáleň)

  Email pre ZŠ: zs@stranavy.sk
  Email pre MŠ: ms.stranavy@gmail.com

Fotogaléria