Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Deň 112

Dňa 11. februára sa každoročne v krajinách Európskej únii oslavuje „Deň 112“. Ide o deň, ktorý je venovaný propagácii linky 112, ako aj integrovanému záchrannému systému.

Linka tiesňového volania 112 je jednotné európske číslo tiesňového volania ktoré slúži na privolanie záchranných zložiek integrovaného záchranného systému v prípade, keď je ohrozený ľudský život, zdravie, majetok alebo životné prostredie.

Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho zložiek pri zabezpečovaní ich pripravenosti a pri vykonávaní činností a opatrení s poskytovaním pomoci v tiesni.

Volať na linku tiesňového volania 112 možno bezplatne a nepretržite, 24 hodín denne z akéhokoľvek telefónu – pevnej linky, mobilu či telefónnej búdky.

Jednotné európske číslo tiesňového volania 112 má oproti starším číslam 150, 155 a 158 viacero výhod. Zjednocuje všetky zložky integrovaného záchranného systému:

 • Hasičský a záchranný zbor
 • Poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby
 • Kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany
 • Banská záchranná služba
 • Horská  záchranná služba
 • Útvary policajného zboru

 

Centrá linky 112 s oficiálnym názvom „koordinačné strediská integrovaného záchranného systému“ sa nachádzajú v každom krajskom meste.

Po voľbe čísla 112 sa volajúci dovolá na najbližšie koordinačné stredisko, kde ho operátor po opise udalosti prepojí na jednu, prípadne viacero zložiek integrovaného záchranného systému.

Umožňuje tak rýchle vyhodnotenie situácie a okamžitú reakciu záchranných zložiek, čo v praxi znamená jednoduchšiu, rýchlejšiu a pružnejšiu pomoc najmä v situáciách, keď je potrebná spolupráca viacerých zložiek integrovaného záchranného systému alebo keď si volajúci nie je istý, ktorú zložku treba kontaktovať.

Aj SR sa pripojila k oslavám a 11.februára 2010 je vyhlásený ako „Národný deň 112“.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou 1.československého armádneho zboru
  Športovcov 342
  013 25 Stráňavy
 • 041 596 63 72 (riaditeľka)
  041 500 75 69 (zástupkyňa pre ZŠ)
  041 596 63 19 (zástupkyňa pre MŠ)
  041 596 63 11 (školská jedáleň)

  Email pre ZŠ: zs@stranavy.sk
  Email pre MŠ: ms.stranavy@gmail.com

Fotogaléria