Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Plán práce

na školský rok 2018/2019

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou 1. československého armádneho zboru Stráňavy
Adresa školyŠportovcov 342, Stráňavy
Telefón+421 41 5966 372
E-mailzs@stranavy.sk
WWW stránkazsstranavy.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Miroslava Brodňanová   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

Personálne zabezpečenie vyučovania

Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
Mgr. Miroslava BrodňanováRiaditeľka  
Mgr. Erika CeterováZástupkyňa riaditeľa CVČ4. 
Mgr. Helena ChovancováZástupkyňa riaditeľa MŠ  
Mgr. Milada ŠechnáZástupkyňa riaditeľa ZŠ  
Mgr. Renáta BernátováUčiteľka3. 
Ing. Michaela DuchoňováVychovávateľka ŠKD  
Mgr. Miroslava HanusováVychovávateľka ŠKD  
Mgr. Ivana HodásováUčiteľka1.A 
Mgr. Pavol HrvolUčiteľ  
Tatiana IlovskáUčiteľka MŠ  
Ing. Viera KollárováUčiteľka6. 
Mgr. Zuzana KorbášováUčiteľka  
Andrea KučeríkováAsistentka učiteľa  
Mgr. Eva LaurováUčiteľka7. 
Anna LončíkováUčiteľka MŠVčielky 
Mgr. Zuzana MachynováUčiteľka9. 
Mgr. Zuzana MajerníkováUčiteľka2. 
Mgr. Ingrid MoravčíkováUčiteľka8. 
Mgr. Marcela OndákováUčiteľka1.B 
Mgr. Tatiana PeťkováUčiteľka  
Bc. Adela PytlováUčiteľka MŠ  
Katarína PytlováUčiteľka MŠLIenky 
Bc. Stanislava SamcováUčiteľka MŠMravčeky 
Mgr. Zuzana SamcováŠpeciálna pedagogička  
Mgr. Janka SlezákováUčiteľka5. 
Mgr. Edita ŠubováVychovávateľka ŠKD  
Jana KomadováEkonómka  
Paulína LipkováVedúca školskej jedálne  
Oľga OravcováReferentka personálneho útvaru  
Janka BačinskáKuchárka  
Daniela BernátováKuchárka  
Darina BernátováHlavná kuchárka  
Anna GiablováKuchárka  
Jana HolbojováUpratovačka  
Iveta KohútováŠkolníčka  
Monika KurtíkováŠkolníčka  
Jaroslava RapáňováKuchárka  
Veronika RusnákováUpratovačka  
Monika SventekováUpratovačka  
Mgr. Eva KubováIná nepedagogická zamestnankyňa  

Údaje o počte žiakov

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried32211111113
počet žiakov          
z toho ŠVVP          
z toho v ŠKD          

Organizácia školského roka

Školský rok 2018/2019 sa začína 1. septembra 2018.

Školské vyučovanie sa začína ... . septembra 2018.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne ... . septembra 2018.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019.

Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr ... . januára 2019.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2019 a končí sa 28. júna 2019.

Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr ... . júna 2019.


PrázdninyTermín prázdnin
jesenné 
vianočné 
polročné 
jarné 

Kalendár akcií školy

DátumNázovPre koho (účastníci)Organizuje (zodpovednosť)

Kalendár porád

TermínČasDruh porady

SWOT analýza

Silné stránky školy

Slabé stránky školy

Príležitosti

Hrozby

Projekty

Názov projektu: .....

Cieľ: .....

Zodpovedná osoba: .....

Termín: .....

Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

Názov záujmového krúžkuVedúci
Floorball 3.a4.ročníkMgr. Eva Laurová
Floorball 7., 8. a 9.ročníkMgr. Ingrid Moravčíková
Floorball 7., 8., 9. ročníkMgr. Janka Slezáková
Floorballový krúžok 5. a 6.ročníkMgr. Tatiana Peťková
Futbalový krúžokIvan Janči
Hravá angličtinaIng. Viera Kollárová
HýrovčekMgr. Zuzana Majerníková
MažoretkyMgr. Milada Šechná
Moderný tanec s pompónmiMgr. Marcela Ondáková
Príprava na monitor a prijímacie skúšky MatematikaMgr. Zuzana Machynová
Šikovné ručičkyMgr. Erika Ceterová
Vedko - VšedkovedkoMgr. Renáta Bernátová

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

Typ vzdelávaniaPedagógTermín od-doPoskytovateľ
Funkčné   
Adaptačné   
Aktualizačné   
Inovačné   
Špecializačné   
Kvalifikačné   

Záver

Vypracoval: Mgr. Miroslava Brodňanová

V Stráňavách, 21. septembra 2018

Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou 1. československého armádneho zboru
  Športovcov 342
  Stráňavy
  013 25
 • 041 596 63 72 (riaditeľka)
  041 500 75 69 (zástupkyňa pre ZŠ)
  041 596 63 19 (zástupkyňa pre MŠ)g
  041 596 63 11 (školská jedáleň)

  Email pre ZŠ: zs@stranavy.sk
  Email pre MŠ: ms.stranavy@gmail.com

Fotogaléria