Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
 • DETSKÍ ROZPRÁVKARI

  DETSKÍ ROZPRÁVKARI

  Krajské kultúrne stredisko v Žiline v spolupráci s mestom Žilina vyhlásilo tento rok už

  XI. ročník celoslovenskej literárnej súťaže pre deti, ktorej cieľom bolo podporovať detskú tvorivosť

  pri písaní vlastnej tvorby, dať deťom priestor prezentovať svoju tvorbu na verejnosti a konfrontovať ju

  s názormi členov odbornej poroty- Katarína Mikolášová, Peter Cabadaj, Mária Klapáková.

  Do tejto súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy so svojimi rozprávkami- 4.tr.: Ninka Nižná – V čarovnom

  lese, Denisko Lenčéš – O škriatkovi Tuľkovi a Laurinka Ceterová z 5.tr – Kocúrik, v ktorých uplatnili svoju

  fantáziu, nešetrili vtipom, nápadmi a už teraz sa tešia na ďalší rok.

 • Detský čin roka

  Detský čin roka

  „Záchrana života“, „Pomoc rodine“, „Pomoc rovesníkom“,  „Pomoc ľuďom“, „Pomoc prírode“, „Dobrý nápad“, „Cena Sašky Fischerovej – Malý veľký čin“ – to boli kategórie hlasovacej súťaže DETSKÝ  ČIN  ROKA.

  Naši tretiaci sa do tejto súťaže zapojili svojím hlasovaním. Sila a dojemnosť príbehov , ktorých hlavnými hrdinami sú deti, ich nenechala bez povšimnutia .

   „Aj my sa budeme snažiť robiť dobré skutky! „

   

 • Všetkovedko

  Všetkovedko

  Veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími sa uskutočnil 29.11.2019, kedy sa žiaci 2.,3. a 4. ročníka zapojili do vedomostnej súťaže „Všetkovedko“.

  Všetkovedko si pripravil otázky z matematiky, slovenského jazyka, vlastivedy, prírodovedy, hudobnej i výtvarnej výchovy, či z anglického jazyka. Každý prihlásený žiak si mohol vyskúšať svoje sily a vedomosti. Ako to dopadlo? Dozviete sa .....

   

 • Šaliansky Maťko

  Šaliansky Maťko

  Vo štvrtok 29.11.2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže " Šaliansky Maťko".Žiaci medzi sebou súťažili v 3 kategóriách. Zahĺbili sa do tajov povestí, všetci sme mali z ich prednesov príjemný zážitok. Ale vyhrať mohli len najlepší.

  Do okresného kola postúpila Tereza Harmečková z 3. ročníka, Katarína Ondáková zo 4. ročníka a Eliška Takácsová zo 6. ročníka. Blahoželáme.

 • "Štvrtáci vo hviezdach...."

  "Štvrtáci vo hviezdach...."

  Vo štvrtok 22.11.2018 sa žiaci 4. ročníka zúčastnili vo Hvezdárni v Žiline v Makovického dome prednášky s názvom "Slnko a planéty".Žiaci sa dozvedeli zaujímavosti z oblasti neživej prírody, čo bude prínosom k ich ďalšiemu vzdelávaniu. Prednáška bola zaujímavá, len škoda, že nám neprialo počasie na pozorovanie oblohy.

 • Oznam o odmeňovaní žiakov

  Oznam o odmeňovaní žiakov

  Rada rodičov sa na svojom prvom zasadnutí v októbri 2018 rozhodla v spolupráci s riaditeľkou školy priznávať motivačné odmeny žiakom za mimoriadne študijné výsledky a úspešnú reprezentáciu školy v školskom roku 2018/2019.

  Kritériá odmeňovania

  Testovanie T5:

              1. miesto        70 €

              2. miesto        50 €

              3. miesto        30 €

  Testovanie T9:

              1. miesto        100 €

              2. miesto          80 €

              3. miesto          50 €

  Súťaže, olympiády a pod.:

              Úspešná reprezentácia školy v okresných, krajských, resp. celoslovenských súťažiach do tretieho miesta (vrátane):

                          50 €

  Detský čin roka vyhodnotený komisiou zloženou z rodičov a pedagógov:

                          50 €

 • Zelená škola....alebo ako sme sadili stromčeky

  Zelená škola....alebo ako sme sadili stromčeky

  Je milé pozorovať, keď nový život - stromy, sadia  aj deti, ktoré sú symbolom života a pozitívnej nádeje do budúcnosti... Na školskom dvore pribudli ovocné stromčeky a kríky, ktoré sadili naši šikovní šiestaci. Pevne veríme, že sa stromčeky príjmu a na jar krásne zakvitnú.

 • Testovanie5

  Testovanie5

  Vážení rodičia,

  21.11.2018 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka.

  Viac informácii:Zakladne_informacie_T5_2018.pdf​​​​​​​

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľské voľno

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou 1. československého armádneho zboru Stráňavy oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní, udeľuje žiakom základnej školy, okrem žiakov 5. ročníka, riaditeľské voľno na deň  21. novembra  2018.

  Žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni budú automaticky zo stravy v tento deň odhlásení.

  Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani ŠKD.

  Vo vyučovaní sa bude pokračovať 22. novembra  2018.

 • „Týždeň anglickej konverzácie“

   „Týždeň anglickej konverzácie“

  V dňoch 5.11. -9.11.2018 sme pre žiakov 7.,8. a 9. ročníka  už po tretikrát zorganizovali v našej škole „Týždeň anglickej konverzácie“, ktorý je súčasťou nášho projektu Erasmus +.

  Počas vyučovacích hodín lektori využívali rôzne formy, pri ktorých  kládli dôraz na rozvoj komunikatívnych schopností. Táto komunikácia bola založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať a tlmočiť myšlienky, pocity, skutočnosti a názory ústnou i písomnou formou.

  Všetci žiaci zvládli kurz úspešne, čo im bude pripomínať certifikát. A už teraz sa môžu tešiť na ďalší kurz, ktorý ich čaká opäť na jar. 

   

   

 • Tekvičky a lampióny

  Tekvičky a lampióny

  V pondelok 29. oktobra 2018 sa uskutočnil  v podvečerných hodinách lampiónový sprievod. Lampiónovému sprievodu predchádzala výstava tekvíc na školskom dvore, kde počas prestávok obdivovali žiaci svoju vysvietenú tekvičku. Tú si vytvárali doma so svojimi rodičmi.

  Sprievodu sa zúčastnili žiaci prvého stupňa ZŠ a  žiaci piateho ročníka ,ktorí sa snažili mladších spolužiakov vystrašiť. Deti neskrývali svoju radosť, s nadšením prechádzali uličkami dediny, držiac si svoj lampión v ruke. Ukončenie sprievodu prebehlo pred kultúrnym domom, kde žiaci hľadali skrytý poklad. Každá trieda našla svoj poklad a ich triedna pani učiteľka im ho rozdala.

  Na záver podujatia sa pokúsila každá trieda, spoločne so svojou pani učiteľkou, vypustiť lampión šťastia do vzduchu. Tento pokus sa však kvôli zlým poveternostným podmienkam nepodaril, ale dúfame, že budúci rok nám počasie viac bude priať.

   

 • Československý projekt „ Záložka do knihy spája školy“.

  Československý projekt „ Záložka do knihy spája školy“.

  9.ročník projektu „Záložka do knihy  spája školy“ prebiehal medzi školami z Čiech a Slovenska. Tohtoročný projekt bol vyhlásený na tému: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy.

  Žiaci 1. – 9.ročníka vyrábali záložky rozmanitých tvarov, rôznych veľkostí pomocou ľubovoľnej techniky. Tieto sa stali DAROM pre zatiaľ neznámeho kamaráta z partnerskej školy – zo Základnej školy s materskou školou Mirotice v Českej republike.

  Sprievodným programom výroby záložiek boli aktivity zamerané na podporu čítania.

  K záložkám sme pridali i sprievodný list a školský časopis našej školy.  

  Tešíme sa spoločne na ďalší ročník cezhraničného projektu detí základných škôl.

 • Šarkan letí

  Šarkan letí

  Jeseň je ideálny čas na púšťanie šarkanov. Aj žiaci 1. stupňa predviedli  v piatok 19.10.2018 ako lietajú ich šarkany a tak  sme mohli vidieť nielen „Najrýchlejšieho letca“, „Najvyššie lietajúceho letca“, ale i „Letca s najdlhším chvostom“.  Žiaci si to pri púšťaní šarkanov užívali, vzájomne si pomáhali a s úsmevmi na tvárach privítali jeseň

 • Výstava záhradkárov

  Výstava záhradkárov

  V obci Stráňavy sa cez víkend od 1. do 3. októbra konala výstava záhradkarov. Pestovatelia z obce ukázali, čo dokážu vypestovať vo svojich záhradkách. Výstavu skrášľovali aj výtvarné diela žiakov ZŠ a detí z MŠ, ktorí túto výstavu navštívili v pondelok. Ďakujeme pestovateľom z obce za ich vykonanú prácu a tešíme sa na nich opäť o rok.

 • Beh od pamätníka k pamätníku

  Beh od pamätníka k pamätníku

  Behať sa dá kedykoľvek a kdekoľvek. Sú ľudia, ktorí beh jednoducho milujú.Hlavne deti. Tie behajú takmer stále... V sobotu 13.októbra 2018 sa v našej obci uskutočnil tradičný Beh od pamätníka k pamätníku. Deti sa po registrácii rozdelili do rôznych kategórií, kde si mohli navzájom zmerať svoje bežecké schopnosti. Pred štartom sa našim malým pretekárom, ktorí položili kyticu kvetov k pamätníku, prihovoril pán starosta Jozef Papán. Pretekárom poprial veľa šťastia a hlavne to, aby v zdraví dobehli do cieľa.
  Pretek prebehol s úsmevom na tvári a bez zranení.
  Každé dieťa si odnieslo balíček s dobrotami. Prvé tri miesta v každej kategórii dostali diplom a hodnotné ceny. Všetci boli spokojní a nakoniec sme skonštatovali, že nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa...

 • Oblastná výstava hydiny, králikov, holubov a exotického vtáctva

  Oblastná výstava hydiny, králikov, holubov a exotického vtáctva

  Dňa 12.10.2018 sa žiaci 5.ročníka zúčastnili Oblastnej výstavy hydiny, králikov, holubov a exotického vtáctva. Výstava sa uskutočnila v Žiline, kde sa naši žiaci za asistencie študentov poľnohospodárskej školy dozvedeli mnoho zaujímavosti zo života zvierat. Výstava sa deťom veľmi páčila, mnohé z nich odchádzali s túžbou vlastniť nejaké zvieratko.

 • Svet okolo nás-KUBA

  Svet okolo nás-KUBA

  Žiaci druhého stupňa našej školy sa 4.10. 2018 zúčastnili vzdelávacieho programu Svet okolo nás, ktorého dejiskom bol Mexický záliv, karibský raj, krajina s bohatou a krutou históriou, krajina kontrastov a farieb, jedna z posledných bášt komunizmu... KUBA.

  S cestovateľmi sme prebrázdili Kubu krížom krážom, od hlavného mesta Havany cez oblasť Viñales až po mesto revolucionárov Santiago de Cuba. Videli sme tabakovú plantáž, potopili sme sa do priezračných vôd Karibského mora, kde sme videli koralové útesy, či žraloky vo svojom prirodzenom prostredí.

  Kuba je pestrá krajina, sformovaná zmesou sopečnej aktivity a tektonického posunu litosferických dosiek. S domácimi obyvateľmi sme zažili jedinečnú atmosféru energického a farebného karnevalu, spolu s vedcami sme boli svedkami kladenia vajec morských korytnačiek.

  Ďakujeme chalanom za ich pútavé rozprávanie. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník,  v ktorom sa dostaneme na niekdajšie územie Perzskej ríše, do Iránu.

 • Základný plavecký výcvik - 3. ročník

  Základný plavecký výcvik - 3. ročník

  Základný plavecký výcvik absolvovali v tomto školskom roku žiaci 3.ročníka.

  Plavecké disciplíny sa žiaci učili a zdokonaľovali pod vedením skúsených plaveckých inštruktorov zo Základnej školy Martinská – Vlčince. 

  Výkony žiakov boli ocenené diplomom, ktorý dostal každý žiak po absolvovaní tohto kurzu.

 • Erasmus+....Malta,Cambridge opäť

  Erasmus+....Malta,Cambridge opäť

  Erasmus+ je  program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch  2014-2020. 

  Erasmus + sa zameriava na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe, poskytovanie príležitostí pre študentov a zamestnancov OVP absolvovať stáž v zahraničí. Pomáha organizáciám odborného vzdelávania a prípravy vybudovať strategické partnerstvá s inými organizáciami a podnikmi na vytvorenie úzkych väzieb medzi vzdelávaním a odbornou prípravou a svetom práce. 

  V rámci programu Erasmus + sa aj zamestnanci našej školy už druhý - krát počas letných prázdnin zúčastnili študijného pobytu v zahraničí. P. učiteľka Ing. Viera Kollárová absolvovala jazykový kurz na Malte-The playground classroom primary a p. učiteľky Mgr. Janka Slezáková a Mgr. Marcela Ondáková  absolvovali kurzy: British Culture a Metodology for young people v Cambridge. Počas študijného pobytu sa p. učiteľky aktívne zúčastňovali  odborných prednášok a workshopov, absolvovali výlety do okolia študijného miesta. Svoju zručnosť v ovládaní cudzieho jazyka museli preukázať nielen počas vyučovacích hodín, v rámci  ktorých riešili rôzne  problémové úlohy , ale aj počas svojich voľných chvíľ, pretože sa stretávali s učiteľmi  a ľuďmi z rôznych krajín sveta. Získali cenné skúsenosti, nové vedomosti a zručnosti, ktoré uplatnia nielen na vyučovacom procese , ale tiež vo svojom osobnom  živote.

 • ČITATEĽSKÝ ORIEŠOK

  ČITATEĽSKÝ ORIEŠOK

  Každý príbeh v sebe ukrýva svoje tajomstvo, stačí sa ním prelúskať...

  Tak, ako aj po minulé školské roky, tak sa aj tento školský rok plánuje naša škola zapojiť do celoslovenskej čitateľsko – výtvarnej súťaže ČITATEĽSKÝ ORIEŠOK

   

  Jej cieľom je rozvíjať u detí čítanie s porozumením, prácu s textom, ich kreatívne zručnosti, predstavivosť, fantáziu, vnímanie medzipredmetových vzťahov... V našej škole to robíme zábavnou formou, čo je deťom blízke. Vyučovanie sa tým stáva pestrejším.

   

  Žiaci čítajú pútavé príbehy z pracovných zošitov Tajomstvá sveta na hodinách, odpovedajú na kontrolné otázky, či prečítanému textu aj porozumeli. Tým sa však zábava na vyučovaní nekončí, pretože po prečítaní dvoch príbehov si žiaci vymýšľajú tretí, vlastný príbeh, v ktorom sa postavy z už prečítaných príbehov skamarátia. Súťaž má okrem textovej časti aj výtvarnú, v ktorej deti namaľujú spoločné dobrodružstvo kamarátov z už prečítaných príbehov.

  Čitateľský oriešok 5 vyvrcholí 26. januára 2019, dokedy musia žiaci dva prečítané príbehy pomocou svojej fantázie a výtvarných zručností premeniť do podoby jedného jediného výkresu a zaslať na adresu nakladateľstva RAABE.

  Mesiace február a marec 2018 sa budú niesť v znamení hlasovania na Facebooku RAABE, kde žiaci, učitelia, rodičia aj iná široká verejnosť svojimi hlasmi rozhodnú o tých najoriginálnejších kresbách.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou 1.československého armádneho zboru
  Športovcov 342
  013 25 Stráňavy
 • 041 596 63 72 (riaditeľka)
  041 500 75 69 (zástupkyňa pre ZŠ)
  041 596 63 19 (zástupkyňa pre MŠ)
  041 596 63 11 (školská jedáleň)

  Email pre ZŠ: zs@stranavy.sk
  Email pre MŠ: ms.stranavy@gmail.com

Fotogaléria